KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
23 / 05 / 2024

23.05.2022- Rozpoczęcie kadencji Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk

Z V Wydziałem Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) współpracuje łącznie 12 komitetów naukowych – wybieranych w ogólnopolskich tajnych wyborach dokonywanych przez wszystkich polskich profesorów i doktorów habilitowanych zainteresowanych tą dziedziną i dyscypliną. W czteroletniej kadencji 2024-2027 JM Rektora prof. dra hab. med. Krzysztofa J. Filipiaka wybrano do składu Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN. W składzie komitetu zasiadają najwybitniejsi polscy fizjolodzy, patofizjolodzy, farmakolodzy, farmakolodzy kliniczni. Na pierwszym posiedzeniu wśród zadań priorytetowych uzgodniono opracowanie zaleceń i stanowiska komitetu w zakresie zasad nauczania fizjologii i farmakologii na nowo powstałych kierunkach i uczelniach medycznych w Polsce. Zasady te przekażemy do organów nadzorujących szkoły wyższe i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta