KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

AKTUALNOŚCI

 

Dostęp do IBUK Libra

Największy w Polsce pełnotekstowy serwis podręczników akademickich i książek naukowych jest dostępny w sieci uczelnianej od 1 września 2020 r. Na początek proponujemy 80 książek wybranych przez Uczelnię Medyczną, głównie pod katem kierunku lekarskiego, w tym 29 zakupionych i 51 bezpłatnych. Dla osób, które pragną korzystać z serwisu poza Uczelnią, mamy kody PIN umożliwiające zdalny dostęp. Ich działanie opisane jest w zakładce:  https://libra.ibuk.pl/#help. W tejże zakładce – wszystkie zasady posługiwania się platformą. Informacje i linki do innych zasobów podane w zakładce BAZY DANYCH I INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI.

Designed by Brigatta