KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

AKTUALNOŚCI

Naukowcy, wydawcy i bibliotekarze w nowej grze z ChatGPT i generatywną sztuczną inteligencją

 

Na łamach „Biuletynu EBIB” ukazał się pod powyższym tytułem artykuł Małgorzaty Adamczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), który w sposób praktyczny omawia dotychczasową refleksję środowiska naukowego nad granicami zastosowań sztucznej inteligencji w tworzeniu tekstów naukowych, zwłaszcza pod kątem przestrzegania zasad etyki oraz kontroli wiarygodności publikowanych prac. Artykuł należy cytować jako:

 

ADAMCZAK , M. (2024). Naukowcy, wydawcy i bibliotekarze w nowej grze z ChatGPT i generatywną sztuczną inteligencją (GAI). Biuletyn EBIB [online]. Nr 2(213), Sztuczna inteligencja w bibliotekach – rewolucja czy ewolucja . [Dostęp XX.XX.XXXX]. Dostępny w: https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/912/931

 

Zachęcamy do lektury!

 

Spośród wielu przytoczonych w tekście artykułu uchwał i rekomendacji stowarzyszeń naukowych, podajemy poniżej link do oświadczenia Authorship and AI tools (2023) liczącego się w świecie Komitetu Etyki Wydawniczej COPE (Committee on Publication Ethics). „COPE jasno wskazuje – pisze autorka artykułu – że narzędzia AI nie mogą być uznawane jako autorzy, ponieważ nie spełniają kryteriów autorstwa, nie mogą brać odpowiedzialności za publikowany tekst ani zarządzać prawami autorskimi. Ponadto autorzy korzystający z narzędzi AI przy pisaniu manuskryptu, tworzeniu obrazów czy elementów graficznych, gromadzeniu i analizie danych są zobowiązani do ujawnienia uczciwie i transparentnie, które narzędzie AI i w jaki dokładnie sposób zostało użyte. Autorzy ponoszą też pełną odpowiedzialność za całość manuskryptu, również za te  treści, które powstały za pomocą narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, a tym samym odpowiadają w pełni za wszystkie naruszenia etyczne.”

 

https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author

 

Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218