KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

REKTOR UM MSC WYBRANY DO DWÓCH KOMITETÓW NAUKOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA KADENCJĘ 2024-2028

JM Rektor UM MSC prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak w zakończonych właśnie tajnych wyborach elektronicznych organizowanych przez Polską Akademię Nauk (PAN), powołany został w skład: Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN. Oba komitety działać będą w kadencji 2024-2028. W 30-osobowym Komitecie Nauk Klinicznych PAN znalazło się aż 5 polskich kardiologów: prof. Bartosz Hudzik (Zabrze), prof. Miłosz Jaguszewski (Gdańsk), prof. Ryszard Piotrowicz (Warszawa), prof. Piotr Pruszczyk (Warszawa) oraz prof. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa).

 

Wybory przeprowadzono do 71 Komitetów Naukowych PAN reprezentujących wszystkie nauki i dyscypliny naukowe. Kadencja rozpocznie się po 1 stycznia 2024 roku i trwać będzie przez 4 lata od pierwszego posiedzenia komitetu. W wyborach do komitetów naukowych biorą udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z obywatelstwem polskim. Każda z osób uprawnionych do głosowania rejestruje się i deklaruje w systemie swoje czynne lub bierne prawo wyborcze. W zakresie biernego prawa wyborczego – można kandydować do maksymalnie dwóch komitetów naukowych. W skład komitetu naukowego wchodzi ostatecznie nie więcej niż 30 członków w każdym komitecie, wyłonionych w wyniku wyborów, reprezentujących 35 tysięcy polskich profesorów i docentów. Komitet m.in. analizuje i ocenia stan nauki, kierunki rozwoju i priorytety badawcze w danych dyscyplinach naukowych w Polsce. Inicjuje badania, wspiera rozwój instytucji naukowych, zajmuje się upowszechnianiem oraz promocją wyników badań i prac naukowych.

Nowy kierunek kształcenia – PSYCHOLOGIA

Z przyjemnością informujemy, że Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dn. 2 listopada 2023 r.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie uzyskała pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku PSYCHOLOGIA.

Wkrótce zamieścimy szczegółowe informacje w zakresie warunków rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy!

Fotorelacja z uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024

TRANSMISJA ON-LINE UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

LlINK DO TRANSMISJI ON-LINE

GODZINY REKTORSKIE w dn. 16.10.2023 r. (poniedziałek)

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024 decyzją JM Rektora UMMSC w dniu 16.10.2023 r. w godz. 11.00 – do końca dnia, obowiązują godziny rektorskie (godziny wolne od zajęć).

Stypendia dla Studentów III oraz IV roku kierunku lekarskiego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór
wniosków o przyznanie stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.
Wnioski będą przyjmowane od 2 do 31 października 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub pocztą.

Więcej informacji na stronie www.lubuskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/283/pliki/uchwala_w_sprawie_ogloszenia_naboru_wnioskow__kierunek_lekarski1.pdf

Kredyt studencki

Szanowni Studenci

 

Władze Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, uwzględniając wytyczne Ministra Zdrowia w zakresie pokrywania czesnego z kredytu na studia medyczne, informują , że w przypadku studentów, którzy otrzymali kredyt na studia medyczne nie będą naliczane odsetki za opóźnienie w zapłacie czesnego o ile wpłata transzy kredytu do Uczelni nastąpi do 15 październik 2023 r.

Ubezpieczenia 2023/2024

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania się do ubezpieczenia NNW, OC, HIV/WZW na rok akademicki 2023/2024.

Deklaracje będą przyjmowane od 30.09.2023 w kasie Uczelni przy Al. Solidarności 12 ( p. IV).

Szczegółowe informacje dot. oferty i kosztów związanych z przystąpieniem do ubezpieczenia znajdą Państwo w zakładce ,,Ubezpieczenia dla studentów”.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

dot. możliwości uzyskania świadczeń finansowych

Szanowni studenci informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium: socjalne i dla osób niepełnosprawnych rozpocznie się 1 października 2023 r. Wnioski będą zbierane do 24 października 2023 r. W przypadku niezłożenia wniosku w wyżej wymienionym terminie, wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów może zostać złożony w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form świadczeń, kryteriów ich przyznania oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce Dla studenta / Stypendium/ Stypendium socjalne.

Zaproszenie na polsko-francuską konferencję pulmonologiczną

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Polsko Francuskiej Konferencji Pulmonologicznej w Krakowie, w dniach 6-9.10.2023. Konferencję organizuje Stowarzyszenie Pneumologie France Pologne, którego Prezesem jest pani prof. Joanna Domagała-Kulawik z Naszej Uczelni. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obrady odbywają się w języku francuskim (możliwe jest indywidualne tłumaczenie). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres spolfra@gmail.com. W załączeniu program. Do zobaczenia.

 

Designed by Brigatta