KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Oświadczenie Rektora UM MSC w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022

Oświadczenie Rektora UM MSC w sprawie Zarządzenia dotyczącego organizacji zajęć dydaktycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

Szanowni Państwo,

Celem nadrzędnym Uczelni jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej. W tym celu, Zarządzeniem Rektora Uczeni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, wprowadzono poniższe zasady uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. Zasady te dotyczą zarówno Studentów, jak i kadry dydaktycznej. W zajęciach dydaktycznych na UM MSC mogą brać udział wyłącznie:

  • osoby, które odbyły pełne szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
  • osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem zajęć;
  • osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (antygenowego lub RT-PCR) w okresie 7 dni od uzyskania wyniku.

Zaświadczenie w postaci kodu QR potwierdzające odbycie pełnego szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 lub izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy dostarczyć do Dziekanatu w terminie do 29 października 2021 r. Osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 lub niebędące ozdrowieńcami winny cyklicznie co 7 dni, począwszy od 29 października 2021 r. dostarczać do Dziekanatu zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Na podstawie ww. informacji Dziekanat sporządzi, a następnie będzie aktualizował co tydzień lub przed każdym zjazdem w przypadku studiów niestacjonarnych, listy studentów uprawnionych do udziału w zajęciach dydaktycznych.

 

 

Zarządzenie Rektora UM MSC

Spacer pod patronatem UM MSC po cmentarzu żydowskim w Warszawie – groby słynnych medyków

24.10.2021 roku odbyliśmy spacer po cmentarzu żydowskim w Warszawie – śladami grobów wielkich medyków. Autorem trasy spaceru i naszym Przewodnikiem był wybitny warszawski historyk, pasjonat historii medycyny – dr Adam Tyszkiewicz. Dziękujemy, że mogliśmy jako Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) objąć patronat nad tym wydarzeniem. Dziękujemy studentom UM MSC, innych uczelni, Koleżankom i Kolegom Lekarzom, Dziennikarzom, Przyjaciołom, Znajomym, którzy byli z nami. Dziękujemy Panu dyr. Michałowi Cegiełkowskiemu za serwis zdjęciowy i zgodę na umieszczenie zdjęć na stronie Uczelni, Panu Henrykowi Goworkowi dziękujemy za pomoc techniczną w organizacji spaceru, Dyrekcji cmentarza za zgodę na ten grupowy spacer. Wspaniała, magiczna atmosfera, wielka, ludzka historia. Spacer w przededniu zadumy 1-listopadowej.

Fotorelacja z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w UM MSC

W dniu 15 października 2021 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, która miała miejsce w siedzibie naszej uczelni w Pałacu Lubomirskich przy Placu Żelaznej Bramy 10. Uroczystość była połączona z immatrykulacją nowo przyjętych studentów do grona społeczności akademickiej UM MSC.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Życzenia nadesłane do UM MSC w związku z inauguracją nowego roku akademickiego

TRANSMISJA ON-LINE UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

LlINK DO TRANSMISJI ON-LINE

Dzień Rektorski

Szanowni Państwo,

Decyzją Pana Rektora – prof. dr hab. Krzysztofa J. Filipiaka – piątek 15 października jest dniem rektorskim, w związku z zaplanowaną na ten dzień inauguracją roku akademickiego 2021/22.

SZCZEPIENIA p-ko COVID-19

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wykonania szczepienia przeciwko Covid-19 (również dawki przypominającej) w punkcie szczepień funkcjonującym na terenie Uczelni przy Al. Solidarności 12. Osoby zainteresowane szczepieniem prosimy o zgłaszanie się do dziekanatu Uczelni w terminie do 20 października 2021 r.

Gorąco zachęcamy Państwa do szczepień, bo tylko w ten sposób możemy chronić siebie i bliskich przed ciężkimi zachorowaniami i zgonami z powodu pandemii.

Możliwości wsparcia finansowego studentów – informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Możliwości wsparcia finansowego studentów – informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy UM MSC z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie

W dniu 06.10.2021 prof. Krzysztof J. Filipiak – Rektor UM MSC uczestniczył w posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na której przedstawił władzom warszawskiego samorządu lekarskiego UM MSC i plany kształcenia studentów kierunku lekarskiego. Przed posiedzeniem Rady, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski podpisał wraz z Rektorem list intencyjny o współpracy UM MSC i okręgowej izby lekarskiej, będący pokłosiem wcześniejszych rozmów i wcześniejszej wizyty prezesa i wiceprezes izby w rektoracie naszej uczelni.

Designed by Brigatta