KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Egzamin dyplomowy – kierunki techniczne

Kierunki techniczne

 

1. KONTROLA ANTYPLAGIATOWA PRAC DYPLOMOWYCH

Zarządzenie Rektora nr 4/2019 z dnia 28 lutego 2019 r

 

2. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 Zarządzenie Rektora nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014r

 

 

 

DRUKI

  • Wzór strony tytułowej
  1.  Budownictwo
  2.  Elektrotechnika
  3. Geodezja i kartografia 
  4. Informatyka

 

ZAGADNIENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

  1. Zagadnienia ogólne – informatyka
  2. Zagadnienia specjalnościowe informatyczne systemy zarządzania
  3. Zagadnienia specjalnosciowe technologie internetowe

 

HARMONOGRAMY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

BUDOWNICTWO – 09.07.2019 r.

 

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Studenci studiów I stopnia przystępujący do egzaminów dyplomowych zachowują prawo do posługiwania się legitymacją studencką do dnia 31 października w roku, w którym kończą studia.

 

ODPIS DYPLOMU W JĘZYKU ANGIELSKIM

Studenci, którzy chcieliby otrzymać również odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski zobowiązani są do złożenia wraz z podaniem dodatkowego zdjęcia(identycznego jak do oryginału dyplomu) i wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z Umowy określającej warunki odpłatności za studia. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym można składać w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

Designed by Brigatta