KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

ERASMUS + O PROGRAMIE

ERASMUS + O PROGRAMIE

Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz promuje mobilność pracowników uczelni. Obecna perspektywa programu obejmuje okres finansowania 2021-2027. Budżet programu wynosi 30 mld euro.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

– 27 państw członkowskich Unii Europejskiej – bez Wielkiej Brytanii od 30.04.2019 – państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; – państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. – od 2019. Serbia

 

Grupa 1
Kraje z najwyższymi kosztami życia: Dania, Irlandia, Finlandia, Szwecja, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Luksemburg

Grupa 2
Kraje ze średnimi kosztami życia: Austria, Francja, Włochy, Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Holandia, Portugalia, Islandia, Turcja

Grupa 3
Kraje z najniższymi kosztami: Bułgaria, Czechy, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, była republika Jugosławii Macedonia

 

W ramach mobilności studentów ERASMUS+ zapewnia:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy.

W przypadku pracowników uczelni ERASMUS+ to:

  • wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich oraz przyjazdy przedstawicieli biznesu i przemysłu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu;
  • wyjazdy kadry akademickiej i administracyjnej uczelni do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych.

Więcej informacji dotyczących Programu Erasmus+ można znaleźć na stronach internetowych:

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+

https://www.frse.org.pl/

Komisji Europejskiej

https://ec.europa.eu/info/index_pl

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ERASMUS+

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS 2021-2027 UM MSC

 

Aktualnie w ramach Programu Erasmus+ na Naszej Uczelni istnieje możliwość aplikowania na praktyki krótko- i długoterminowe.

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 termin zgłaszania aplikacji to 30.05.2024 r. włącznie.

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru znajdą Państwo w Uczelnianym Przewodniku po Programie Erasmus+:

Przewodnik po programie Erasmus+ – zasady kwalifikacji na praktyki na UM MSC 2024

Formularz aplikacyjny online

 

Designed by Brigatta