KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
25 / 08 / 2023

Gratulacje z okazji nadania tytułu naukowego profesora Prorektorowi ds. Naukowych Łukaszowi Szarpakowi

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 24 lipca 2023 r.  Prorektor ds. Naukowych i Współpracy, a jednocześnie Dyrektor Instytutu Badań Naukowych dr hab. Łukasz Szarpak otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł  naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Pana Profesora w dziedzinie nauk medycznych oraz Jego wieloletniej pracy w zakresie kształcenia studentów i młodych naukowców.

W imieniu Rektora, Senatu oraz całej wspólnoty akademickiej Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta