KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Historia

17 kwietnia 2020 r.

Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich, o profilu praktycznym, na kierunku „lekarskim”.

19 lipca 2019

Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „pielęgniarstwo”.

4 lipca 2019

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Kwiecień 2019

Włączenie Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w struktury Uczelni i rozszerzenie oferty kształcenia
o kierunek kosmetologia studia pierwszego
i drugiego stopnia

Styczeń 2019

Obecnie Uczelnia ukierunkowuje swoją działalność na prowadzenie studiów w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, czego konsekwencją jest zmiana nazwy Uczelni na:

Uczelnia Medyczna Marii Skłodowskiej-Curie

2010r.

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie wybudowała, w pełni wyposażyła
i uruchomiła  Mazowiecki Szpital Onkologiczny
w Wieliszewie, który świadczy całościowy proces diagnostyczno-terapeutyczny.

od 2010r

biorąc pod uwagę palący problem deficytu pielęgniarek w Polsce – uzyskano uprawnienia do kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W kolejnych latach uzyskano pozwolenia do prowadzenia: jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, studiów pierwszego stopnia na kierunkach informatyka, budownictwo, elektrotechnika, studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne.

2008r

uruchomiono kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika

2007r

dokonano zmiany nazwy Uczelni i nadano patronat. Nowa nazwa brzmiała: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
W dalszym ciągu dążono do rozszerzania oferty dydaktycznej, aby jak największej rzeszy młodzieży umożliwić uzyskanie wykształcenia wyższego.

2006 r

Uczelnia przeżywa dalszy rozkwit - powstają kierunki takie jak: zdrowie publiczne, turystyka
i rekreacja oraz studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia.

2004 r

oferta Uczelni została rozszerzona o kierunek geodezja i kartografia

2003 r.

 oferta Uczelni została rozszerzona o kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia – informatyka i ekonometria

26 marca 1997 r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1-0145/71/TBM/97 Uczelnia została wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych  i związków uczelni niepublicznych pod nazwą

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej, uzyskując nr 106 w tymże rejestrze. Na początku swej działalności Uczelnia kształciła na kierunku ekonomia – studia pierwszego stopnia.

UCZELNIA MEDYCZNA IM.
Marii Skłodowskiej-Curie
Designed by Brigatta