KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
20 / 03 / 2020

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW dot. możliwości uzyskania wsparcia finansowego

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, realizując zalecenia MNiSW, uprzejmie informuje, że

studenci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej,

mogą otrzymać ZAPOMOGĘ z funduszu stypendialnego.

Aby uzyskać wsparcie finansowe należy wypełnić wniosek o udzielenie zapomogi znajdujący się na stronie internetowej Uczelni, w zakładce „Stypendia” i przesłać drogą mailową na adres: magdalena.wawrzyniewicz@uczelniamedyczna.com.pl lub sylwia.alinska@uczelniamedyczna.com.pl

Szczegółowe informacje udzielane są przez dział kwestury pod nr tel. 22 703 43 82 lub drogą mailową pod ww. adresami.

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta