KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
26 / 11 / 2019

KOMUNIKAT

Szanowni Studenci, Drodzy Absolwenci!
W związku z napływającymi do Władz Uczelni informacjami o posługiwaniu się przez Państwa nieprawidłową nazwą Uczelni uprzejmie informujemy, że
prawidłowa nazwa Uczelni brzmi:

UCZELNIA MEDYCZNA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Warszawie
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 11.01.2019 r. dot. zmiany nazwy Uczelni (zobacz decyzję).

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o używanie prawidłowej nazwy Uczelni.

Rektor i Senat
Uczelni Medycznej
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta