KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
08 / 07 / 2024

Nowe horyzonty Psychiatrii na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

W semestrze zimowym 2023 roku na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii.
Profesor Piotr Świtaj, który jest Kierownikiem I Oddziału Psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o., odegrał kluczową rolę w powstaniu Koła, obejmując je swoją opieką.
Jego szerokie doświadczenie zawodowe i naukowe w dziedzinie psychiatrii, jak również pasja do dzielenia się wiedzą, były inspiracją do utworzenia tej inicjatywy. Z kolei mgr Karolina Czarny – absolwentka psychologii i studentka na kierunku lekarskim, pełna entuzjazmu i zaangażowania, zainicjowała działalność Koła, skupiając wokół siebie grupę studentów zainteresowanych psychiatrią.

Pierwszy rok działalności SKN Psychiatrii obfitował w spotkania prowadzone przez wybitnych specjalistów, które zgromadziły grono zainteresowanych studentów i stanowiły okazję do wartościowych dyskusji.

Oto przegląd spotkań, które udało się zorganizować w bieżącym roku akademickim:

Samotność a zdrowie psychiczne

Prof. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) w Warszawie, Kierownik I Oddziału Psychiatrycznego, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

Sen i jego znaczenie

Dr n. med. Wojciech Jernajczyk
Specjalista psychiatra, neurofizjolog kliniczny, Kierownik Zakładu Neurofizjologii Klinicznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Psychodeliki w psychiatrii – tak czy nie?

Prof. Przemysław Bieńkowski
Farmakolog, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, obecnie zatrudniony w klinice psychiatrii WUM

Biologiczne korzenie cierpienia: poszukiwanie mechanizmów zachowań samobójczych

Prof. Piotr Maciejak
Kierownik Zakładu Neuronauki Doświadczalnej i Klinicznej IPiN w Warszawie, Dyrektor ds. Naukowych IPiN, Wykładowca farmakologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Wypalenie zawodowe i jego wpływ na nasze życie zawodowe i osobiste

Prof. Łukasz Baka
Psycholog i pedagog społeczny z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Zakład Ergonomii CIOP-PIB w Warszawie

Każde spotkanie było wyjątkową okazją do zgłębienia różnych aspektów zdrowia psychicznego oraz wymiany doświadczeń i poglądów. Pozwoliły na zdobycie cennych informacji, a czasem na poznanie zagadnienia od podstaw. 


Prof. dr. hab. Piotr Świtaj oraz Karolina Czarny, Przewodnicząca SKN Psychiatrii, serdecznie dziękują za pierwszy wspólny rok akademicki działalności Koła. Profesor Świtaj docenia czas poświęcony przez wszystkich członków, mimo trudów wymagających studiów medycznych. Wyraził nadzieję, że to dopiero początek i że od przyszłego roku akademickiego działalność Koła będzie rozwijać się z jeszcze większym rozmachem. Profesor zachęca wszystkich członków do wykazywania się inicjatywą, dzielenia się pomysłami na rozwój Koła oraz włączania się w organizację spotkań. Wyraził także chęć zainicjowania wspólnych projektów naukowych. Karolina Czarny również wyraziła swoje ogromne podziękowania dla Opiekuna naukowego prof. Świtaja za jego wsparcie, pasję i wiedzę i dzielenie się nimi, co były nieocenioną pomocą w prowadzeniu Koła. Zachęca wszystkich Członków do dzielenia się pomysłami na działalność Koła, aby stworzyć jeszcze ciekawsze i bardziej wartościowe wydarzenia i przedsięwzięcia.

Profesor Świtaj i Karolina Czarny dziękują wszystkim członkom za wspólny czas, inspirujące spotkania i zaangażowanie.
Życzą sukcesów w nadchodzących zaliczeniach i egzaminach oraz czekają na nowe, fascynujące pomysły na przyszły rok akademicki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w SKN Psychiatrii, życzymy wielu sukcesów i zasłużonego wakacyjnego odpoczynku. 

 

 

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218