KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Oferta edukacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z założeniami i działaniami w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Ministerstwo Zdrowia przygotowało miernik D29G: Wejście w życie „Systemu zachęt do podejmowania i  kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”.

 

Szczegóły odnajdą Państwo po poniższym linkiem:

system_zachet_do_podejmowania_i_kontynuowania_ studiow.pdf

 

Kierunek lekarski

 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Czas trwania: 12 semestrów

Tryb: stacjonarny

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Uzyskany tytuł: lekarz

 

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

Psychologia

 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Czas trwania: 10 semestrów

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

Pielęgniarstwo

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku lub piątek, sobota i niedziela)

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister pielęgniarstwa

Ratownictwo medyczne

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat

Designed by Brigatta