KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Oferta edukacyjna

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

Kierunek lekarski

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Czas trwania: 12 semestrów

Tryb: stacjonarny

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Uzyskany tytuł: lekarz

Pielęgniarstwo

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku lub piątek, sobota i niedziela)

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

Ratownictwo medyczne

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat

Kosmetologia

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

Designed by Brigatta