KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Oferta edukacyjna

Kierunek lekarski

 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Czas trwania: 12 semestrów

Tryb: stacjonarny

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Uzyskany tytuł: lekarz

 

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

Psychologia

 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Czas trwania: 10 semestrów

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

Pielęgniarstwo

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku lub piątek, sobota i niedziela)

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister pielęgniarstwa

Ratownictwo medyczne

Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: licencjat

Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218