KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

OPŁATY CZESNEGO – KIERUNEK LEKARSKI

Zarządzenie Rektora w sprawie obniżenia opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie

pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.

11 1050 1025 1000 0023 6749 5963

 

 

KIERUNKI STUDIÓW LICZBA SEMESTRÓW SEMESTRY CZESNE ZA SEMESTR
PŁATNE JEDNORAZOWO
CZESNE ZA SEMESTR
PŁATNE W RATACH
Lekarski jednolite magisterskie nabór 2020/2021 12 1 – 2 18.000,00 zł 6 x 3.100,00 zł
3 – 11 16.000,00 zł 6 x 2.700.00 zł
12 4 x 4.050.00 zł
Lekarski jednolite magisterskie nabór 2021/2022 12 1 – 11 16.000,00 zł 6 x 2.700.00 zł
12 4 x 4.050.00 zł
Designed by Brigatta