KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

OPŁATY CZESNEGO – KIERUNEK LEKARSKI

<

KIERUNKI STUDIÓW LICZBA SEMESTRÓW SEMESTRY CZESNE ZA SEMESTR
PŁATNE JEDNORAZOWO
CZESNE ZA SEMESTR
PŁATNE W RATACH
Lekarski jednolite magisterskie 12 1 – 6 18.000,00 zł 6 x 3.100,00 zł
7 – 11 5.000,00 euro 6 x 850,00 euro
12 4 x 1.300,00 euro

Zarządzenie Rektora w sprawie obniżenia opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie

pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.

11 1050 1025 1000 0023 6749 5963

Rachunek walutowy USD:

ING Bank Śląski S.A.

36 1050 1025 1000 0024 2731 2406

SWIFT: INGBPLPW

Designed by Brigatta