KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
05 / 07 / 2019

OTWARCIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

W Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie miała miejsce w dniu 4 lipca 2019 r wyjątkowa uroczystość. Po wielomiesięcznym procesie tworzenia i organizacji mogliśmy świętować oficjalne otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

To niecodzienne wydarzenie zgromadziło przedstawicieli kadry dydaktycznej, studentów naszej Uczelni, firm biorących udział w realizacji projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie                    w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”. Swoją obecnością, oficjalne otwarcie uświetniła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Józefa Szczurek-Żelazko. Po  powitaniu i przemówieniach Pani Minister, władz Uczelni w osobach Pani Prorektor ds. organizacyjnych Anny Skłuckiej i Pani prorektor ds. Dydaktyczno-Naukowych prof. dr. hab. n. med. Teresy Bachanek, głos zabrały w imieniu kadry dydaktycznej Aleksandra Brodowska oraz przedstawiciel kadry realizującej projekt Pani Marta Trzeciak. W imieniu władz Uczelni za owocną współpracę przy tworzeniu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, szkolenia kadry dydaktycznej, na ręce przedstawiciela Laboratorium Symulacji Medycznej  w Suwałkach Pana Roberta Pałki, swoje podziękowanie złożyła Pani Prorektor Anna Skłucka.

Symbolicznego otwarcia, przecięcia wstęgi dokonały Pani Minister Szczurek-Żelazko wraz z Panią Profesor Teresą Bachanek. Następnie uczestnicy wydarzenia mogli zwiedzić poszczególne sale, zapoznać się z możliwościami fantomów i trenażerów. Ewenementem w skali kraju jest fakt, że w naszym centrum na jedną salę przypadają dwie sterownie, co znacznie zwiększa możliwości prowadzenia zajęć i egzaminów w tym samym czasie.

Przed nami nowy rok akademicki. Zarówno dla studentów jaki nauczycieli wraz  z przeciętą wstęgą otworzyła się droga do prowadzenia zajęć na miarę XXI wieku.

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta