KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

PLANY ZAJĘĆ – KIERUNEK LEKARSKI

Plany zajęć

SEMESTR I

I L 1-2 (plan od 12.10.2020 r.)

SEMESTR II

II LEK 1, 2

Designed by Brigatta