KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Praktyki studenckie – ratownictwo medyczne

PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Informacje ogólne

Informacje dotyczące odbywania praktyk zawodowych zawarte są w Regulaminie praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne (ZARZĄDZENIE NR 22 / 2014 Rektora Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne). Koordynatorem praktyk zawodowych na kierunku ratownictwo medyczne jest dr n. med. Maciej Cyran.

 

Regulaminy oraz dokumenty zgłoszenia praktyki studenckiej

 

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

ARKUSZ WYBORU I OCENY JEDNOSTKI DLA POTRZEB KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

Procedura zaliczania praktyk studenckich

 

Każdy student organizujący praktyki samodzielnie powinien wypełnić zgłoszenie i złożyć je w Dziekanacie Uczelni (stosowny druk do pobrania powyżej zał. nr 2 ). Na podstawie zgłoszenia pracownicy Dziekanatu przygotowują 2 egzemplarze umowy o współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich. Po odbyciu praktyk należy złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów: jeden egzemplarz umowy o współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich (podpisany przez firmę/instytucję, w której student odbył praktyki), wypełniony dziennik praktyk oraz zaświadczenie o odbytej praktyce.

 

Praktyki studenckie – aktualności

 

 

  • W czasie praktyk studenckich obowiązuje następujący ubiór:

 

    • oddział szpitalny/oddział ratunkowy: spodnie (mogą być ratownicze lub zwykłe szpitalne) , koszulka koloru czerwonego, białego lub granatowego z napisem „Ratownictwo medyczne”, „Student Ratownictwa medycznego” , obuwie zmienne
    • każdorazowo student zobowiązany jest do posiadania IDENTYFIKATORA

 

 

Dzienniki praktyk (do pobrania i wydrukowania)

DZIENNIK PRAKTYK II SEMESTR

DZIENNIK PRAKTYK III SEMESTR

DZIENNIK PRAKTYK IV SEMESTR

DZIENNIK PRAKTYK V SEMESTR

DZIENNIK PRAKTYK VI SEMESTR

Designed by Brigatta