KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

PROJEKTY UE

Projekty aktualnie realizowane
Projekt: ""UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa""
Projekt: "Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia"
Projekty zakończone
Projekt: "Bliżej rynku pracy - program rozwoju kompetencji"
Projekt: "Kształcenie w oparciu o kompetencje"
Projekt: "Nauczyciel doskonały"
Projekt: ""Kompetentni w obszarze społecznym""
Designed by Brigatta