KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Nauczyciel doskonały

Projekt: "Nauczyciel doskonały"

UW MSC realizuje projekt UE  „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu” – szkolenia i praktyki dla studentów pedagogiki

Projekt: „Nauczyciel doskonały (ND) – jakość podstawą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez UW MSC
Wsparcie dla studentów Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej- Curie (praktyki i szkolenia) oraz kadr pedagogicznych szkół i placówek oświatowych realizujących praktyki we współpracy z Uczelnią Warszawską (szkolenia).

Informacja o projekcie:
Celem projektu „Nauczyciel doskonały (ND)- jakość podstawą sukcesu” jest poprawa jakości przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy oraz podniesienie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej, poprzez stworzenie systemu organizacji i realizacji pedagogicznych praktyk zawodowych dla studentów Pedagogiki Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie.
Projekt zakłada objęcie wsparciem kilkunastu placówek przyjmujących praktykantów z terenu województwa mazowieckiego, jak również opracowanie nowatorskiego programu praktyk i materiałów, zorganizowanie warsztatów oraz szkoleń metodycznych dla kadr pedagogicznych, wyposażenie bibliotek oraz Pracowni Praktycznego Kształcenia Pedagogicznego w sprzęt multimedialny oraz materiały dydaktyczne i pomoce naukowe.
Wsparciem objętych zostanie 890 studentów i studentek Uczelni Warszawskiej poprzez udział w różnorodnych szkoleniach i treningach, m.in. z zakresu użycia nowoczesnych technologii oraz materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych w pracy nauczyciela.
Aby przygotować studentów do efektywnego wejścia na rynek pracy w charakterze nauczyciela-wychowawcy wezmą oni udział w specjalistycznych praktykach w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.
Projekt realizowany jest w okresie: lipiec 2011 – marzec 2015.

BIURO PROJEKTU
SIEDZIBA GŁÓWNA UCZELNI

pl. Żelaznej Bramy 1000-136

Warszawa pok. 201
Tel:22 814 32 37 22 814 32 48

Wewnętrzne: 126

E-mail: projekt@uwmsc.pl

Metodyk praktyk studenckich dla Kierunku Pedagogika - dr Jacek Oleksiejuk

E-mail: jacek.oleksiejuk@uwmsc.pl

Designed by Brigatta