KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

„UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa”

Projekt: "„UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa”"

SZANOWNA STUDENTKO! SZANOWNY STUDENCIE!
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa” realizowanym przez naszą Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś piorytetowa V. Wspracie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego obejmującego 150 studentów kierunku pielęgniarstwo ukierunkowanego na zwiększenie o min. 25% liczby absolwentów tego kierunku (licencjat) w stosunku do ostatniego roku.

Projekt skierowany jest do studentów, którzy rozpoczęli lub rozpoczną kształcenie na kierunku „pielęgniarstwo” w UW MSC w roku akademickim:

-2016/2017

-2017/2018

-2018/2019

-2019/2020

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez wdrażanie następujących zadań:

1. przygotowanie programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo

2. opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego

Programem objętych będzie 50% studentów na danym roku kształcenia (uczestników projektu),którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Wartość miesięcznego stypendium wynosić będzie 680 zł brutto/os., przy czym stypendia przyznawane są na rok akademicki i dla 1 studenta może być wypłacane maksymalnie przez 4 semestry. Student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim semestrze kształcenia.

3. zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia

Uczestnicy projektu w trakcie trwania projektu wezmą udział w następujących zajęciach dodatkowych:

Pacjent onkologiczny w praktyce pielęgniarskiej: zajęcia teoretyczne – 30h, zajęcia praktyczne – 30h.

Wykonywanie EKG w teorii i praktyce: zajęcia teoretyczne – 30h, zajęcia praktyczne – 30h.

Metody wykonywania ALS: zajęcia teoretyczne – 30h, zajęcia praktyczne – 30h.

4. dostosowanie jakości i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych (realizowanych zgodnie ze standardem kształcenia) do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży

Zadanie realizowane będzie poprzez zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk zawodowych odpłatnymi. Program praktyk zawodowych oraz sposób ich przeprowadzenia będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Rady UE pn. „Quality Framework for Traineeships”.

Stypendium motywacyjne dla studenta w ramach ww. praktyk wypłacane będzie po zakończeniu roku studiów i zaliczeniu wszystkich ww. praktyk. Wysokość stypendium:

– praktyki I rok (łącznie 320 godz.) – 1500 zł/osobę

– praktyki II rok (łącznie 520 godz.) -2000 zł/osobę

– praktyki III rok (łącznie 360 godz.) – 1500 zł/osobę

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

"UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielegniarstwa"

 

I. ZAJĘCIA DODATKOWE

Terminy zajęć w semestrze letnim 2018/2019:

1.Wykonywanie EKG w teorii i praktyce 
Zajęcia teoretyczne: 15.04, 16.04, 17.04.2019 r. w godz. 09.00-17.00, Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa, sala 208

2.Pacjent onkologiczny w praktyce pielęgniarskiej
Zajęcia teoretyczne:
07.05.2019 r. w godz. 10.00-18.00
14.05, 21.05.2019 r. w godz. 09.00-17.00,
Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa, sala 206

Zajęcia praktyczne:
I grupa – 23.05, 28.05, 30.05.2019 r.
II grupa – 04.06, 06.06, 10.06.2019 r.
Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61

3.Metody wykonywania ALS
Zajęcia teoretyczne: 15.04, 16.04, 17.04.2019 r. w godz. 09.00-17.00, Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa, sala 206

 

Terminy zajęć w semestrze zimowym 2018/2019:

1.Wykonywanie EKG w teorii i praktyce

Zajęcia teoretyczne: 12.11, 13.11, 14.11.2018 r. w godz. 8.00-16.00, ul. Łabiszyńska 25, sala 202
Zajęcia praktyczne:
I grupa – 18.01, 21.01, 22.01.2019 r.
II grupa – 23.01, 24.01, 25.01.2019 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
ul. Czerniakowska 231

2.Pacjent onkologiczny w praktyce pielęgniarskiej

Zajęcia teoretyczne: 12.11, 13.11, 14.11.2018 r. w godz. 8.00-16.00, ul. Łabiszyńska 25, sala 2

Zajęcia praktyczne:
I grupa – 15.12, 19.12, 20.12.2018 r.
II grupa – 09.01, 10.01, 16.01.2019 r.
Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61

3.Metody wykonywania ALS

Zajęcia teoretyczne: 10.12, 11.12, 12.12.2018 r. w godz. 8.00-16.00, ul. Łabiszyńska 25, sala 202
Zajęcia praktyczne:
I grupa – 11.03, 12.03, 14.03.2019 r.
II grupa – 13.03, 15.03, 16.03.2019 r.
Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa, sala 206

 

Terminy zajęć w semestrze letnim 2017/2018:

1.Metody wykonywania ALS

Zajęcia teoretyczne: 04.04, 05.04, 06.04.2018 r. w godz. 8.00-16.00, ul. Łabiszyńska 25, sala 206.
Zajęcia praktyczne:
I grupa – 21.04, 23.04, 07.05.2018 r.
II grupa – 12.04, 17.04, 14.05.2018 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
ul. Czerniakowska 231

 

2.Wykonywanie EKG w teorii i praktyce

Zajęcia teoretyczne: 09.04, 10.04, 11.04.2018 r. w godz. 8.00-16.00, ul. Łabiszyńska 25, sala 206.
Zajęcia praktyczne:
I grupa – 08.05, 10.05, 17.05.2018 r.
II grupa – 12.05, 19.05, 21.05.2018 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
ul. Czerniakowska 231

 

3.Pacjent onkologiczny w praktyce pielęgniarskiej

Zajęcia teoretyczne: 16.05, 23.05, 30.05.2018 r. w godz. 11.30-19.30, ul. Łabiszyńska 25, sala 204.
Zajęcia praktyczne:
I grupa – 12.06, 13.06, 14.06.2018 r.
II grupa – 20.06, 21.06, 22.06.2018 r.
Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61

 

II PRAKTYKI ZAWODOWE

MARZEC 2018:

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa

KWIECIEŃ 2018

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa

MAJ 2018

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa

CZERWIEC 2018

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Podstawowa opieka zdrowotna - - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61

LIPIEC 2018

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Podstawowa opieka zdrowotna - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - Samodzielny Publiczny Szpital Dziecięcym im. Prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24

SIERPIEŃ 2018

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Podstawowa opieka zdrowotna - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - Samodzielny Publiczny Szpital Dziecięcym im. Prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24

WRZESIEŃ 2018

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Podstawowa opieka zdrowotna - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - Samodzielny Publiczny Szpital Dziecięcym im. Prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, ul. Niekłańska 4/24

PAŹDZIERNIK 2018

 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

LISTOPAD 2018

 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

GRUDZIEŃ 2018

 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

STYCZEŃ 2019

 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

LUTY 2019

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

MARZEC 2019

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – Medi-system MARIANNA, Trasa Lubelska 13, 05-462 Majdan gm. Wiązowna
 • Opieka paliatywna - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61

KWIECIEŃ 2019

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – Medi-system MARIANNA, Trasa Lubelska 13, 05-462 Majdan gm. Wiązowna
 • Opieka paliatywna - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61

MAJ 2019

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – Medi-system MARIANNA, Trasa Lubelska 13, 05-462 Majdan gm. Wiązowna
 • Opieka paliatywna - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61

CZERWIEC 2019

 • Podstawy pielęgniarstwa - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, Warszawa
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – Medi-system MARIANNA, Trasa Lubelska 13, 05-462 Majdan gm. Wiązowna
 • Opieka paliatywna - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie, ul. Kościelna 61

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w projekcie "UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa". Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz do składania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 31 października 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze projektu przy Al. Solidarności 12, (pok. nr 4), w godzinach:

poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00

sobota 08.00 – 14.00

REGULAMIN UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDENTEK/STUDENTÓW

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU / DEKLARACJA UCZESTNICTWA

ANKIETA REKRUTACYJNA

Archiwum

Rekrutacja 2018

Szanowni Studenci

Chętnych do uczestnictwa w projekcie "UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa" zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz do składania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 9 listopada 2018 r.

Miejsce: ul. Łabiszyńska 25 pok. Nr 4 (dziekanat)

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze projektu, pok. nr 4 przy ul. Łabiszyńskiej 25, w godzinach:

poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00

sobota 08.00 – 15.00

REGULAMIN UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA STUDENTÓW/STUDENTEK

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU/DEKLARACJA UCZESTNICTWA

ANKIETA REKRUTACYJNA

Rekrutacja 2017

Szanowni Studenci

Chętnych do uczestnictwa w projekcie "UW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa" zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz do składania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 14 – 23 października 2017 r.

Miejsce: ul. Łabiszyńska 25 pok. Nr 4 (dziekanat)

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze projektu, pok. nr 4 przy ul. Łabiszyńskiej 25, w godzinach:

poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00

sobota 08.00 – 15.00

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

BIURO PROJEKTU

Al. Solidarności 12
03-411 Warszawa
pokój nr 4 (parter)

Barbara Kurpeta
barbara.kurpeta@uwmsc.pl
tel. 22 703 44 88

Godziny pracy biura projektu

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
sobota: 8:00-15:00

 

18.11.2020

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny usługi:
pełnienie funkcji opiekuna zawodowych praktyk studenckich w podmiotach leczniczych;
specjalizacja: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne.   

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Przedmiot zamówienia
 3. Formularz ofertowy

 

Archiwum

12.06.2020

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny usługi:
pełnienie funkcji opiekuna zawodowych praktyk studenckich w podmiotach leczniczych;
specjalizacja: rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.   

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Przedmiot zamówienia

3. Formularz ofertowy

21.10.2019

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny usługi:
pełnienie funkcji opiekuna zawodowych praktyk studenckich w podmiotach leczniczych;
specjalizacja: chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne.   

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Przedmiot zamówienia

3. Formularz ofertowy

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny usługi:
pełnienie funkcji opiekuna zawodowych praktyk studenckich w podmiotach leczniczych;
specjalizacja: położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne.   Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie_ofertowe

2.Przedmiot_zamowienia

3.Formularz_ofertowy

 

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny przygotowania
i realizacji testu predyspozycji zawodowych
wraz ze ścieżką indywidualnego rozwoju zawodowego w zawodzie pielęgniarskim.   Dokumenty do pobrania:

1.Zapytanie_ofertowe

2.Przedmiot_zamowienia

3.Formularz_ofertowy

 


ArchiwumRozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny przygotowania
i realizacji testu predyspozycji zawodowych
wraz ze ścieżką indywidualnego rozwoju zawodowego w zawodzie pielęgniarskim.   Dokumenty do pobrania:

1.Zapytanie_ofertowe_4_2018

2.Przedmiot_zamowienia_4_2018

3. Formularz ofertowy

 

Rozeznanie cenowe rynku w sprawie wyceny przygotowania i realizacji testu predyspozycji zawodowych
wraz ze ścieżką indywidualnego rozwoju zawodowego w zawodzie pielęgniarskim.   Dokumenty do pobrania:

1.Zapytanie_ofertowe_3_2018

2.Przedmiot_zamowienia

3.Formularz_ofertowy

 

Postępowanie w celu wyboru wykonawcy zamówienia na realizację zajęć
dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia.   Dokumenty do pobrania:

1.Zapytanie ofertowe_14_02_2018

2.Formularz ofertowy_14_02_2018

3. Oswiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 14_02_2018

4.Wzór umowy z wykonawcą 14.02.2018

5.Informacja o wyniku postępowania_zajęcia dodatkowe

 

Postępowanie w celu wyboru wykonawcy zamówienia na pełnienie funkcji
opiekuna zawodowych praktyk studenckich w podmiotach leczniczych.Dokumenty do pobrania:

 

1.Zapytanie ofertowe 01.02.2018

2.Formularz Ofertowy 01.02.2018

3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 01.02.2018

4.Wzór umowy z wykonawcą 01.02.2018

5.Modyfikacja zapytania ofertowego 06.02.2018 (.pdf)

6.Modyfikacja zapytania ofertowego 08.02.2018 (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji opiekuna zawodowych praktyk studenckich w podmiotach leczniczych (.pdf)

 

 

 

 

Designed by Brigatta