KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaprasza kadrę dydaktyczną Uczelni oraz studentów kierunków Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo Medyczne do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia.

Informacje dotyczące procesu i terminów rekrutacji znajdą Państwo w zakładce „Rekrutacja”.

FORMY WSPARCIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ:

 1. Szkolenie "Praktyczne zajęcia symulacyjne" w ośrodku symulacji medycznej.

Termin: 20-22.08.2018

 1. Szkolenie "Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym".

Edycja I: 26.08.2018

Edycja II: 27.09.2020

 1. Szkolenie dla "Instruktora symulacji niskiej wierności".

Część I: 24-25.08.2018

Część II: 26.08-24.09.2018

Część III: 25-27.09.2018

 1. Szkolenie dla "Instruktora symulacji w przedmiotach specjalistycznych w pielęgniarstwie"

Część I: 29-30.2018

Część II: 1-24.10.2018

Część III: 25-27.10.2018

 1. Szkolenie dla "Instruktora symulacji wysokiej wierności"

Część I: 27-28.10.2018

Część II: 29.10-22.11.2018

Część III: 23-25.11.2018

 1. Szkolenie dla nauczyciela, instruktora "Przygotowanie i prowadzenie egzaminu

OSCE"

Część I: 8-9.08.2020

Część II: 10-28.08.2020

Część III: 29-30.08.2020

 1. Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej

Edycja I: 19.10.2020

Edycja II: 20.10.2020

 1. Szkolenie poprzez udział wykładowców w czwartej edycji konferencji szkoleniowej "Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych" o tematyce: „Symulacje wysokiej wierności i Ocena efektów kształcenia (OSCE)”

Termin:14-16.02.2019

 1. Szkolenie poprzez udział wykładowców w trzeciej edycji konferencji szkoleniowej "Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych" o tematyce: „Symulacje wysokiej wierności i Ocena efektów kształcenia (OSCE)”

Termin: 20-24.02.2018

 1. Zarządzanie Centrum Symulacji Medycznej w praktyce

Termin: 25-27.10.2020

11.Praktyczne zastosowanie technik informatycznych w centrum symulacji medycznej"

Termin:24-25.10.2020

FORMY WSPARCIA DLA STUDENTÓW

 1. Zawody ratownicze

Terminy: 22.06.2020, 23.06.2020

 1. Zajęcia dodatkowe, szkolenia oraz warsztaty

Terminy: 22.06.2020, 23.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020, 27.06.2020, 28.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020, 01.07.2020, 02.07.2020, 03.07.2020, 17.10.2020, 18.10.2020, 19.10.2020, 20.10.2020, 24.10.2020, 25.10.2020, 26.10.2020, 27.10.2020

 

1. Program szkolenia - praktyczne zajęcia w CSM

2. Program szkolenia - techniki psychologiczne, edycja I

2.1 Program szkolenia - techniki psychologiczne, edycja II

3. Program szkolenia - instruktor symulacji niskiej wierności

4. Program szkolenia - instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych

5. Program szkolenia - Instruktor symulacji wysokiej wierności

Konferencja Program Rozwoju Uczelni 2018 r Program ramowy, formularze

Program szkolenia - efekty kształcenia I roku studiów, symulacja niskiej wierności

Program szkolenia - symulacja w przedmiotach specjalistycznych dla studentów

Program szkolenia - symulacja wysokiej wierności dla studentów

Program szkolenia - warsztaty symulacyjne

Program szkolenia - zapoznanie z metodą egzaminacyjną OSCE

Program szkolenia - zarządzanie MCSM

Program szkolenia - Zawody ratownicze

Ramowy-Program-Konferencji-14-16.02.2019-r.

 

 

 

Ogłoszenie nr 03/2020/MCSM/UW

Bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz warsztaty dotyczące symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza I etap naboru studentów dla kierunków pielęgniarstwo (rok I, II, III) oraz ratownictwo (rok I, II, III).

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 1.09.2020 r. do 30.10.2020 r., do godz. 14:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji zostanie wzięta pod uwagę kolejność zgłoszeń. W procesie rekrutacyjnym można uzyskać dodatkowe punkty po spełnieniu następujących kryteriów:

 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.;
 • pobieranie stypendium socjalnego – 5 pkt;
 • status materialny studenta/rodziców studenta (zarobki poniżej średniej krajowej) – 1 pkt.;
 • średnia arytmetyczna z ocen za poprzedni rok akademicki:

- średnia do 4,0 – 1 pkt,

- średnia od 4,0 – 4,5 – 5 pkt,

- średnia powyżej 4,5 – 10 pkt.

 • udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- nie – 5 pkt

- tak – 1 pkt

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – zajęcia dodatkowe i warsztaty dla studentów” lub dostarczyć pod podany adres.

Formularz rekrutacyjny

Informacja RODO

 

Ogłoszenie nr 02/2020/MCSM/UW

Bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz warsztaty dotyczące symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza I etap naboru studentów dla kierunków pielęgniarstwo (rok I, II, III) oraz ratownictwo (rok I, II, III).

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 1.04.2020 r. do 31.07.2020 r., do godz. 14:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji zostanie wzięta pod uwagę kolejność zgłoszeń. W procesie rekrutacyjnym można uzyskać dodatkowe punkty po spełnieniu następujących kryteriów:

 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.;
 • pobieranie stypendium socjalnego – 5 pkt;
 • status materialny studenta/rodziców studenta (zarobki poniżej średniej krajowej) – 1 pkt.;
 • średnia arytmetyczna z ocen za poprzedni rok akademicki:

- średnia do 4,0 – 1 pkt,

- średnia od 4,0 – 4,5 – 5 pkt,

- średnia powyżej 4,5 – 10 pkt.

 • udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- nie – 5 pkt

- tak – 1 pkt

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – zajęcia dodatkowe i warsztaty dla studentów” lub dostarczyć pod podany adres.

Formularz rekrutacyjny

Informacja RODO

 

Ogłoszenie nr 01/2020/MCSM/UW

Bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz warsztaty dotyczące symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza I etap naboru studentów dla kierunku pielęgniarstwo (rok I, II, III).

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 17.02.2020r. do 30.03.2020r., do godz. 14:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji zostanie wzięta pod uwagę kolejność zgłoszeń. W procesie rekrutacyjnym można uzyskać dodatkowe punkty po spełnieniu następujących kryteriów:

 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.;
 • pobieranie stypendium socjalnego – 5 pkt;
 • status materialny studenta/rodziców studenta (zarobki poniżej średniej krajowej) – 1 pkt.;
 • średnia arytmetyczna z ocen za poprzedni rok akademicki:

- średnia do 4,0 – 1 pkt,

- średnia od 4,0 – 4,5 – 5 pkt,

- średnia powyżej 4,5 – 10 pkt.

 • udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- nie – 5 pkt

- tak – 1 pkt

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – zajęcia dodatkowe i warsztaty dla studentów” lub dostarczyć pod podany adres.

Formularz rekrutacyjny

Informacja RODO

 

Ogłoszenie nr 02/2018/MCSM/UW

Kadra dydaktyczna – szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza II etap naboru:

- spośród pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni w Instytucie Nauk Medycznych, na kierunku pielęgniarstwo, prowadzących i deklarujących prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych programem kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej do udziału w w/w projekcie

- spośród osób nie będących obecnie pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi w Instytucie Nauk Medycznych, na kierunku pielęgniarstwo, które przedstawią oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy na tym kierunku przez Uczelnię Warszawską

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 11.06.2018r. do 09.07.2018r., do godz. 14:00.

We wskazanym terminie należy złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy,

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu (obecni pracownicy dydaktyczni) lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (kandydaci nie będący obecnie pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi na kierunku pielęgniarstwo)

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Al. Solidarności 12, 03-411

Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – szkolenia kadry dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo”

lub dostarczyć w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie – szkolenia kadry dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo” pod podany adres.

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria wyboru tj.: posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.; przedmiot nauczany przez zgłaszającego: ćwiczenia, zajęcia praktyczne – 5 pkt; udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej: nie – 5 pkt, tak - 1 pkt.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”.

Ogłoszenie nr 02/2018/MCSM/UW

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Ogłoszenie nr 01/2018/MCSM/UW

Kadra dydaktyczna – szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”.

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza nabór:

- spośród pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni w Instytucie Nauk Medycznych, na kierunku pielęgniarstwo, prowadzących i deklarujących prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych programem kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej do udziału w w/w projekcie.

- spośród osób nie będących obecnie pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi w Instytucie Nauk Medycznych, na kierunku pielęgniarstwo, które przedstawią oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy na tym kierunku przez Uczelnię Warszawską.

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie

od 04.04.2018r. do 07.05.2018r., do godz. 14:00.

We wskazanym terminie należy złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy,

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu (obecni pracownicy dydaktyczni) lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (kandydaci nie będący obecnie pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi na kierunku pielęgniarstwo)

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa – Sekretariat z dopiskiem „Zgłoszenie – szkolenia kadry dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo” lub dostarczyć w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie – szkolenia kadry dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo” pod podany adres.

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria wyboru tj.: posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.; przedmiot nauczany przez zgłaszającego: ćwiczenia, zajęcia praktyczne – 5 pkt; udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej: nie – 5 pkt, tak - 1 pkt.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”.

Ogloszenie nr 01-2018-MSCM-UW1

Formularz rekrutacyjny - kadra dydaktyczna

Oswiadczenie o zamiarze zatrudnienia-MCSM

Zaswiadczenie o zatrudnieniu-MCSM

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

UCZELNIA MEDYCZNA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

BIURO PROJEKTU

Al. Solidarności 12

03-411 Warszawa

 

Marta Trzeciak

tel.: 515 248 513

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Pliki do pobrania:

Plakat-MCSUW

Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218