KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
29 / 11 / 2023

REKTOR UM MSC WYBRANY DO DWÓCH KOMITETÓW NAUKOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA KADENCJĘ 2024-2028

JM Rektor UM MSC prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak w zakończonych właśnie tajnych wyborach elektronicznych organizowanych przez Polską Akademię Nauk (PAN), powołany został w skład: Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN. Oba komitety działać będą w kadencji 2024-2028. W 30-osobowym Komitecie Nauk Klinicznych PAN znalazło się aż 5 polskich kardiologów: prof. Bartosz Hudzik (Zabrze), prof. Miłosz Jaguszewski (Gdańsk), prof. Ryszard Piotrowicz (Warszawa), prof. Piotr Pruszczyk (Warszawa) oraz prof. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa).

 

Wybory przeprowadzono do 71 Komitetów Naukowych PAN reprezentujących wszystkie nauki i dyscypliny naukowe. Kadencja rozpocznie się po 1 stycznia 2024 roku i trwać będzie przez 4 lata od pierwszego posiedzenia komitetu. W wyborach do komitetów naukowych biorą udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora z obywatelstwem polskim. Każda z osób uprawnionych do głosowania rejestruje się i deklaruje w systemie swoje czynne lub bierne prawo wyborcze. W zakresie biernego prawa wyborczego – można kandydować do maksymalnie dwóch komitetów naukowych. W skład komitetu naukowego wchodzi ostatecznie nie więcej niż 30 członków w każdym komitecie, wyłonionych w wyniku wyborów, reprezentujących 35 tysięcy polskich profesorów i docentów. Komitet m.in. analizuje i ocenia stan nauki, kierunki rozwoju i priorytety badawcze w danych dyscyplinach naukowych w Polsce. Inicjuje badania, wspiera rozwój instytucji naukowych, zajmuje się upowszechnianiem oraz promocją wyników badań i prac naukowych.

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta