KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

SKN Neuroscience

Głównym celem działalności koła jest propagowanie nowoczesnego ujęcia neuronauk i prezentacja aktualnego stanu wiedzy medycznej i zaawansowania technik medycznych w obszarze technologii przemysłu 4.0. (m.in. telemedycyny, zastosowania dużych baz danych i sztucznej inteligencji). Członkowie koła będą zaproszeni do prowadzonych aktualnie badań naukowych dotyczących m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii w leczeniu padaczki czy postępowania przedszpitalnego prowadzonego u pacjentów z udarem mózgu, mają także możliwość proponowania własnych projektów badawczych.

Zarząd SKN

Przewodnicząca SKN: Wiktoria Laura Drela

Wiceprzewodnicząca SKN: Karolina Czarny

Sekretarz SKN: Marta Jachowicz

 

Opiekun Koła: dr n. med. i n. o zdr. Natasza Blek

Designed by Brigatta