KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

SKN Students Research Club

Studenckie Koło Naukowe Students Research Club zrzesza najbardziej aktywnych Studentów Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zainteresowanych szeroko rozumianą działalnością naukową w tym publikacjami w czasopismach medycznych. Do głównych celów statutowych należy zdobywaniem praktycznej wiedzy z zakresu działalności naukowej w tym metodologii oraz umiejętności pisania publikacji naukowych jak i również prowadzenie projektów badawczych.

Zarząd SKN

Przewodnicząca SKN: Adrianna Nowicka

Wiceprzewodnicząca SKN: Marta Iwanowska

Sekretarz SKN: Aleksandra Piekarska

 

Opiekun Koła: Prof. dr hab. dr h.c. multi Łukasz Szarpak, FERC

 

KONTAKT: skn_src@uczelniamedyczna.com.pl

Publikacje z udziałem członków Students Research Club

 • Krupa S, Zymielko S, Bielski K. Implementing double sequential defibrillation in accordance with the 2023 ILCOR consensus. Disaster Emerg Med J. 2024; DOI: 10.5603/demj.98485
 • Dabkowski M, Bielski K, Pruc M, Kacprzyk D, Bragazzi NL, Jaroszuk K, Kubica A, Swieczkowski D, Kietlinska M, Szarpak L. The impact of the COVID-19 pandemic on airway management with supraglottic airway devices among out-of-hospital cardiac arrests: a systematic review and meta-analysis. Med Res J 2024; doi: 10.5603/mrj.98670
 • Krawczyk A, Kurek K, Pruc M, Chirico F, Swieczkowski D, Kubica J, Zadorozna Z, Yildirim M, Szarpak L, Bielski K. A systematic review and meta-analysis of the impact of the pandemic on dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation. Med Res J 2024. Doi: 10.5603/mrj.98508
 • Kiezun K, Blek S, Zadorozna Z, Sitek O, Patera J. The association between zinc levels and COVID-19 severity. Disaster Emerg Med J 2023;8(4):265-266. DOI: 10.5603/DEMJ.a2023.0030.
 • Matuszewski M, Zadorozna Z, Doan S, Chabowski L. Videolaryngoscopy: the relevance in patients with COVID-19. Disaster Emerg Med J 2023. DOI: 10.5603/DEMJ.a2023.0019.
 • Zimodro M, Gasecka A, Jaguszewski M, Amanowicz S, Szkiela M, Denergri A, Pruc M, Dychowski P, Peacock FW, Rafique Z, Szarpak L. Role of copeptin in diagnosis and outcome prediction in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. Biomarkers. 2022 Dec;27(8):720-726. doi: 10.1080/1354750X.2022.2123042.
 • Blek N, Szwed P, Putowska P, Nowicka A, Drela WL, Gasecka A, Ladny JR, Merza Y, Jaguszewski MJ, Szarpak L. Blek N, Szwed P, Putowska P, Nowicka A, Drela WL, Gasecka A, Ladny JR, Merza Y, Jaguszewski MJ, Szarpak L. Cardiol J. 2022;29(4):610-618. doi: 10.5603/CJ.a2022.0045.
 • Matuszewski M, Gasecka A, Zimodro JM, Zadorozna Z, Pruc M, Borkowska M, Navolokina A, Nucera G, Yildirim M, Nowrouzi-Kia B, Chirico F, Szarpak L. Copeptin as a marker of COVID-19 severity: A systematic review and meta-analysis. J Health Soc Sci 2022, 7, 4, 397-409. Doi: 10.19204/2022/CPPT5.
 • Szarpak L, Borkowska M, Peacock FW, Rafique Z, Gasecka A, Smereka A, Pytkowska K, Jachowicz M, Iskrzycki L, Gilis-Malinowska N, Jaguszewski MJ. Characteristics and outcomes of in-hospital cardiac arrest in COVID-19. Cardiol J. 2021; 28(4): 503-508. doi: 10.5603/CJ.a2021.0043.
 • Dudek M, Szarpak L, Peacock FW, Gasecka A, Michalski T, Wroblewski P, Kaminska H, Grabowska G, Skrzypek E, Smereka A, Meyer-Szary J, Marciniak S, Maleska M. Diagnostic performance of point-of-use ultrasound of resuscitation outcomes: A systematic review and meta-analysis of 3265 patients. Cardiol J. 2021; doi: 10.5603/CJ.a2021.0044.
 • Chirico F, Sagan D, Markiewicz A, Popieluch J, Pruc M, Bielski K, Cyran M. SARS-CoV-2 virus mutation and loss of treatment and preventive measures as we know it now. Disaster Emerg Med J 2021;6(4):204-205. DOI: 10.5603/DEMJ.a2021.0025.
 • Drozd A, Evrin T, Kosior D, Borkowska G, Wozniak S, Gasecka A, Katipoglu B, Szarpak L. Impact of Personal Protective Equipment of Intravascular Access Effectiveness. Euroasian J Emerg Med. 2021; 20(1); 61-2. doi: 10.4274/eajem.galenos.2020.79663.
 • Ludwin K, Smereka J, Jaguszewski MJ, Filipiak KJ, Ladny JR, Szarpak L, Wozniak S, Evrin T. Place of magnesium sulfate in cardiopulmonary resuscitation. A systematic review and meta-analysis. Disaster Emerg Med J 2020; 5(4): 182-189. doi: 10.5603/DEMJ.a2020.0041.
 • Gozhenko A, Szarpak L, Jaguszewski MJ, Dey B, Popieluch J, Pruc M, Borkowska G, Filipiak KJ. COVID-19 vaccine – thrid dose, booster dose? What is it and is it necessary? Disaster Emerg Med J. 2021. doi: 10.5603/DEMJ.a2021.0027.
 • Meyer-Szary J, Jaguszewski MJ, Smereka J, Gasecka A, Emam MS, John I, Rafique Z, Peacock FW, Chirico F, Sagan D, Jachowicz M, Szarpak L. Impact of COVID-19 on pediatric out-of-hospital cardiac arrest in the masovian region. Disaster Emerg Med J. 2021; doi: 10.5603/DEMJ.a2021.0028.
 • Szarpak L, Pruc M, Filipiak KJ, Popieluch J, Bielski A, Jaguszewski MJ, Gilis-Malinowska N, Chirico F, Rafique Z, Peacock FW. Myocarditis: A complication of COVID-19 and LONG-COVID-19 syndrome as a serious threat in modern cardiology. Cardiol J. 2021; doi: 10.5603/CJ.a2021.0155.
Designed by Brigatta