KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

SKN Students Research Club

Studenckie Koło Naukowe Students Research Club zrzesza najbardziej aktywnych Studentów Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zainteresowanych szeroko rozumianą działalnością naukową w tym publikacjami w czasopismach medycznych. Do głównych celów statutowych należy zdobywaniem praktycznej wiedzy z zakresu działalności naukowej w tym metodologii oraz umiejętności pisania publikacji naukowych jak i również prowadzenie projektów badawczych.

Zarząd SKN

Przewodnicząca SKN: Adrianna Nowicka

Wiceprzewodnicząca SKN: Marta Iwanowska

Sekretarz SKN: Aleksandra Piekarska

 

Opiekun Koła: Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, Prof. UM MSC

 

KONTAKT: skn_src@uczelniamedyczna.com.pl

Publikacje z udziałem członków Students Research Club

 • Szarpak L, Borkowska M, Peacock FW, Rafique Z, Gasecka A, Smereka A, Pytkowska K, Jachowicz M, Iskrzycki L, Gilis-Malinowska N, Jaguszewski MJ. Characteristics and outcomes of in-hospital cardiac arrest in COVID-19. Cardiol J. 2021; 28(4): 503-508. doi: 10.5603/CJ.a2021.0043.
 • Dudek M, Szarpak L, Peacock FW, Gasecka A, Michalski T, Wroblewski P, Kaminska H, Grabowska G, Skrzypek E, Smereka A, Meyer-Szary J, Marciniak S, Maleska M. Diagnostic performance of point-of-use ultrasound of resuscitation outcomes: A systematic review and meta-analysis of 3265 patients. Cardiol J. 2021; doi: 10.5603/CJ.a2021.0044.
 • Drozd A, Evrin T, Kosior D, Borkowska G, Wozniak S, Gasecka A, Katipoglu B, Szarpak L. Impact of Personal Protective Equipment of Intravascular Access Effectiveness. Euroasian J Emerg Med. 2021; 20(1); 61-2. doi: 10.4274/eajem.galenos.2020.79663.
 • Ludwin K, Smereka J, Jaguszewski MJ, Filipiak KJ, Ladny JR, Szarpak L, Wozniak S, Evrin T. Place of magnesium sulfate in cardiopulmonary resuscitation. A systematic review and meta-analysis. Disaster Emerg Med J 2020; 5(4): 182-189. doi: 10.5603/DEMJ.a2020.0041.
 • Gozhenko A, Szarpak L, Jaguszewski MJ, Dey B, Popieluch J, Pruc M, Borkowska G, Filipiak KJ. COVID-19 vaccine – thrid dose, booster dose? What is it and is it necessary? Disaster Emerg Med J. 2021. doi: 10.5603/DEMJ.a2021.0027.
 • Meyer-Szary J, Jaguszewski MJ, Smereka J, Gasecka A, Emam MS, John I, Rafique Z, Peacock FW, Chirico F, Sagan D, Jachowicz M, Szarpak L. Impact of COVID-19 on pediatric out-of-hospital cardiac arrest in the masovian region. Disaster Emerg Med J. 2021; doi: 10.5603/DEMJ.a2021.0028.
 • Szarpak L, Pruc M, Filipiak KJ, Popieluch J, Bielski A, Jaguszewski MJ, Gilis-Malinowska N, Chirico F, Rafique Z, Peacock FW. Myocarditis: A complication of COVID-19 and LONG-COVID-19 syndrome as a serious threat in modern cardiology. Cardiol J. 2021; doi: 10.5603/CJ.a2021.0155.

Wystąpienia konferencyjne członków Students Research Club

 • Szarpak L, Chirico F, Evrin T, Jachowicz M, Markiewicz A, Smereka J, Filipiak KJ, Jaguszewski MJ. Clopidogrel versus Ticagrelor use in the pregospital setting in patients with myocardial infarction. 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 14-17/10/2021 Antalya, Turkey
 • Peacock FW, Szarpak L, Pruc M, Evrin T, Katipoglu B, Markiewicz A, Francesco C. Role of copeptin for rapid evaluation of chest pain patients. 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, , 14-17/10/2021, Antalya, Turkey
 • Malysz M, Smereka J, Jachowicz M, Pruc M, Popieluch J, Szarpak L. Should we use endotracheal tube introducers for difficult direct laryngoscopy? 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, , 14-17/10/2021, Antalya, Turkey
 • Malysz M, Bielski M, Pruc M, Marciniak S, Unal M, Katipoglu B, Peacock F, Konge L, Szarpak L. Influence of the CBRN suit on the effectiveness of adult intubation with direct laryngoscopy. 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, , 14-17/10/2021, Antalya, Turkey
 • Szarpak L, Evrin T, Pruc M, Katipoglu B, Popieluch J, Dey B, Smereka J, Jaguszewski MJ, Rafique Z. Milrinone and dobutamine in cardiogenic shock. Evidence from meta-analysis. 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, , 14-17/10/2021, Antalya, Turkey
 • Gasecka A, Szarpak L, Smereka J, Sagan D, Byliniak E, Malysz M, Pruc M, Gozhenko A. Iss elenium deficency associated with mortality risk from COVID-19? 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, , 14-17/10/2021, Antalya, Turkey
 • Bielski K, Rafieuqe Z, Peacock FW, Sagan D, Marciniak S, Evrin T, Jaguszewski MJ, Szarpak L. Intraosseous or intravenous access – which method of circulatory access during resuscitation we should use? 8th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, , 14-17/10/2021, Antalya, Turkey
Designed by Brigatta