KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Ubezpieczenia dla studentów

Ubezpieczenia dla studentów 2023/2024

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

-OWU

-oferta

– karta produktu

– Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych – oferta produktowa

– Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych – szkody

-deklaracja

Okres ubezpieczenia: 17.10.2023-16.10.2024

Składa:

Składka ubezpieczenia NNW za okres ubezpieczenia 12 miesięcy: 32 zł

Składka ubezpieczenia NNW za okres ubezpieczenia krótszy niż 6 miesięcy: 22 zł – obowiązuje studentów przystępujących do ubezpieczenia, w późniejszym terminie.

 

Ubezpieczenie OC

-OWU

-oferta

-deklaracja

Okres ubezpieczenia: 01.11.2023 – 31.10.2024r.

Składka:

Składka za roczny okres ubezpieczenia – 50,00 zł

Składka za 9 miesięczny okres ubezpieczenia – 38,00 zł – obowiązuje studentów przystępujących do ubezpieczenia, w późniejszym terminie.

Składka za 6 miesięczny okres ubezpieczenia – 25,00 zł – obowiązuje studentów przystępujących do ubezpieczenia, w późniejszym terminie.

Uwaga: deklaracja składa się z dwóch elementów: deklaracji i informacji o przetwarzaniu danych, która również musi zostać podpisana przez każdego z przystępujących do ubezpieczenia i dołączona do deklaracji.

 

Ubezpieczenie HIV/WZW

– OWU

– oferta

– Deklaracja

Okres ubezpieczenia: 01.11.2023 – 31.10.2024r.

Składka:

Składka za roczny okres ubezpieczenia:

92,00 zł za studenta pielęgniarstwa, studenta studiów magisterskich w zawodzie lekarza,

74,00 zł za studenta ratownictwa medycznego,

60,00 zł studenta kosmetologii.

Składka za 9 miesięczny okres ubezpieczenia: obowiązuje studentów przystępujących do ubezpieczenia, w późniejszym terminie

69,00 zł za studenta pielęgniarstwa, studenta studiów magisterskich w zawodzie lekarza,

55,00 zł za studenta ratownictwa medycznego,

45,00 zł studenta kosmetologii.

Składka za 6 miesięczny okres ubezpieczenia: obowiązuje studentów przystępujących do ubezpieczenia, w późniejszym terminie

46,00 zł za studenta pielęgniarstwa, studenta studiów magisterskich w zawodzie lekarza,

37,00 zł za studenta ratownictwa medycznego,

30,00 zł studenta kosmetologii.

Uwaga: deklaracja składa się z dwóch elementów: deklaracji i informacji o przetwarzaniu danych, która również musi zostać podpisana przez każdego z przystępujących do ubezpieczenia i dołączona do deklaracji.

 

Deklaracje do ubezpieczenia należy złożyć w kasie Uczelni przy Al. Solidarności 12 (p. IV) do 24.10.2023r.

Istnieje możliwość opłacenia składki za ubezpieczenia na miejscu (kartą bądź gotówką). Studenci, którzy opłacili składkę przelewem, proszeni są o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty.

Dla studentów zgłaszających się do ubezpieczenia po 24.10.2023r, dniem rozpoczęcia ubezpieczenia będzie dzień wystawienia przez Ubezpieczyciela aneksu do głównej polisy. Dane do ubezpieczenia będą przekazywane do Compensy/INTER raz w miesiącu – pod koniec miesiąca. W związku z czym, studenci, którzy chcą dołączyć do ubezpieczenia grupowego proszeni są o składanie deklaracji do 25 dnia każdego miesiąca.

Aby przystąpić do ubezpieczenia, w roku akademickim 2023/2024 należy złożyć poprawnie wypełnione deklaracje oraz opłacić składkę.

UWAGA! Brak możliwości składania deklaracji drogą mailową!

Dodatkowe informacje udzielane są też przez dział kwestury pod nr tel. 227034382, 227034380 lub drogą mailową w drodze zapytania na adres: anna.jedynska@uczelniamedyczna.com.pl lub sylwia.alinska@uczelniamedyczna.com.pl.

Designed by Brigatta