KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Ubezpieczenia dla studentów

Ubezpieczenia dla studentów 2021/2022

Deklaracje należy składać w kasie Uczelni lub drogą mailową (skan deklaracji z czytelnym podpisem) wraz z potwierdzeniem płatności.

Ubezpieczenie NNW do 25 października 2021 r.

Ubezpieczenie OC, HIV/WZW do 25 października 2021 r.

 

Ubezpieczenie OC, HIV/WZW

OC INFORMACJA

OC OFERTA

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA OC PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

HIV INFORMACJA

HIV OFERTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HIV/WZW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO OC, HIV/WZW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

NNW INFORMACJA

NNW OFERTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO NNW 2021-2022 

Wpłat należy dokonać w kasie Uczelni (możliwość płatności kartą) lub na  rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A.

11 1050 1025 1000 0023 6749 5963

z dopiskiem  Ubezpieczenie

 

Dodatkowe informacje udzielane są też przez dział kwestury pod nr tel. 227034382, 227034380 lub drogą mailową w drodze zapytania na adres: anna.jedynska@uczelniamedyczna.com.pl lub sylwia.alinska@uczelniamedyczna.com.pl.

 

Designed by Brigatta