KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Ubezpieczenia dla studentów

Ubezpieczenia dla studentów

Deklaracje należy składać w kasie Uczelni

Ubezpieczenie NNW do 15 października 2020 r.

Ubezpieczenie OC, HIV/WZW do 25 października 2020 r.

 

Ubezpieczenie OC, HIV/WZW

OC INFORMACJA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO OC, HIV/WZW

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA OC PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

HIV INFORMACJA

HIV OFERTA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

NNW INFORMACJA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO NNW 2020-2021 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

Designed by Brigatta