KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
23 / 04 / 2024

Wizyta znanego neurologa w Rektoracie UM MSC w Warszawie

Gościem naszej Uczelni był dzisiaj jeden z najwybitniejszych polskich neurologów – prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski – Kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) – jedynej uczelni medycznej w Polsce o statusie uczelni badawczej. Pan Profesor to jedyny w Europie, trzykrotny finalista Turnieju Młodych Neurologów – Tournament of Young Neurologists of the European Academy of Neurology, inicjator i kierownik Centrum Chorób Mózgu GUMed, przewodniczący-elekt Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, pierwszy przewodniczący Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (PAN), autor wielu wybitnych i ważnych prac naukowych publikowanych m.in. na łamach: Brain, Annals of Neurology, Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Wraz z JM Rektorem UM MSC wybrany został w kadencji 2024-28 do składu Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Prof. Bartosz Karaszewski zapoznał się z funkcjonowaniem Uczelni, interesował się również planami nauczania neurologii, która w UM MSC znajduje się w sylabusie V roku kierunku lekarskiego, nauczana będzie zatem po raz pierwszy w roku akademickim 2024/25.

fot. Gabriela Rybaczuk

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta