WIRTUALNY DZIEKANAT

Władze

dr hab. Mirosław Cienkowski Rektor
miroslaw.cienkowski@uwmsc.pl
prof. dr hab. n. med. Jarosław Wysocki Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
jaroslaw.wysocki@uczelniamedyczna.com.pl
dr n. med. inż. Katarzyna Pytkowska, prof. UM MSC Prorektor ds. Badań Naukowych
katarzyna.pytkowska@uczelniamedyczna.com.pl
dr inż. Jacek Arct, prof. UM MSC Pełnomocnik Rektora ds. Nauki
jacek.arct@uczelniamedyczna.com.pl
mgr Anna Skłucka Prorektor ds. Organizacyjnych
anna.sklucka@uwmsc.pl
dr n. o zdr. Małgorzata Dawidowska, prof. UM MSC Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Pielęgniarstwa
malgorzata.dawidowska@uwmsc.pl
dr n. med. Maciej Cyran Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Ratownictwa Medycznego
maciej.cyran@uwmsc.pl
Designed by Brigatta