KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Władze

dr hab. Mirosław Cienkowski Rektor
miroslaw.cienkowski@uczelniamedyczna.com.pl
prof. dr hab. n. med. Jarosław Wysocki Prorektor ds. Dydaktycznych
Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
jaroslaw.wysocki@uczelniamedyczna.com.pl Dyżury: wtorki w godz. 11.00-13.00
dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof. UM MSC Prorektor ds. Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
lukasz.szarpak@uczelniamedyczna.com.pl
dr n. med. Maciej Cyran, prof UM MSC Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Ratownictwa Medycznego
maciej.cyran@uczelniamedyczna.com.pl Dyżury: wtorki 15.00 -16.00
mgr piel. Małgorzata Krucińska Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Pielęgniarstwa
malgorzata.krucinska@uczelniamedyczna.com.pl
dr n. o zdr. Aleksandra Brodowska, prof. UM MSC Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
aleksandra.brodowska@uczelniamedyczna.com.pl
mgr Anna Skłucka Kanclerz
anna.sklucka@uczelniamedyczna.com.pl
Designed by Brigatta