KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Władze

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak Rektor
Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych
Koordynator kierunku lekarskiego
krzysztof.filipiak@uczelniamedyczna.com.pl
dr hab. Mirosław Cienkowski Prorektor ds. Organizacyjno-Finansowych
miroslaw.cienkowski@uczelniamedyczna.com.pl
dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof. UM MSC Prorektor ds. Naukowych i Współpracy
Dyrektor Instytutu Badań Naukowych
lukasz.szarpak@uczelniamedyczna.com.pl
prof. dr hab. n. med. Jarosław Wysocki Dyrektor Instytutu Nauk Przedklinicznych
jaroslaw.wysocki@uczelniamedyczna.com.pl
mgr piel. Małgorzata Krucińska Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Pielęgniarstwo
malgorzata.krucinska@uczelniamedyczna.com.pl
dr n. med. i n. o zdr. Maciej Maślanka Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Ratownictwo medyczne
maciej.maslanka@uczelniamedyczna.com.pl
mgr Dorota Witkowska Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Kosmetologia
dorota.witkowska@uczelniamedyczna.com.pl
lek. Natasza Blek Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
natasza.blek@uczelniamedyczna.com.pl
dr n. o zdr. Aleksandra Brodowska, prof. UM MSC Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
aleksandra.brodowska@uczelniamedyczna.com.pl
mgr Anna Skłucka Kanclerz
anna.sklucka@uczelniamedyczna.com.pl
Designed by Brigatta