KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Władze

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak Rektor
Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych
krzysztof.filipiak@uczelniamedyczna.com.pl
dr hab. n. prawnych Mirosław Cienkowski Prorektor ds. Organizacyjnych
miroslaw.cienkowski@uczelniamedyczna.com.pl
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Łukasz Szarpak, dr h. c. mult. Prorektor ds. Naukowych i Współpracy
Dyrektor Instytutu Badań Naukowych
lukasz.szarpak@uczelniamedyczna.com.pl
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Boroń Prorektor ds. Rozwoju
dariusz.boron@uczelniamedyczna.com.pl
dr n. med. i n. o zdr. Natasza Blek Dyrektor Instytutu Nauk Przedklinicznych
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Lekarskiego
Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Ratownictwo medyczne
natasza.blek@uczelniamedyczna.com.pl
lek. Karolina Mikołap Zastępca Pełnomocnika Rektora ds. kierunku lekarskiego
karolina.mikolap@uczelniamedyczna.com.pl
mgr piel. Małgorzata Krucińska Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Pielęgniarstwo
malgorzata.krucinska@uczelniamedyczna.com.pl
mgr Dorota Witkowska Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Kosmetologia
dorota.witkowska@uczelniamedyczna.com.pl
mgr Anna Skłucka Kanclerz
anna.sklucka@uczelniamedyczna.com.pl
Designed by Brigatta