KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Nowe horyzonty Psychiatrii na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

W semestrze zimowym 2023 roku na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii.
Profesor Piotr Świtaj, który jest Kierownikiem I Oddziału Psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o., odegrał kluczową rolę w powstaniu Koła, obejmując je swoją opieką.
Jego szerokie doświadczenie zawodowe i naukowe w dziedzinie psychiatrii, jak również pasja do dzielenia się wiedzą, były inspiracją do utworzenia tej inicjatywy. Z kolei mgr Karolina Czarny – absolwentka psychologii i studentka na kierunku lekarskim, pełna entuzjazmu i zaangażowania, zainicjowała działalność Koła, skupiając wokół siebie grupę studentów zainteresowanych psychiatrią.

Pierwszy rok działalności SKN Psychiatrii obfitował w spotkania prowadzone przez wybitnych specjalistów, które zgromadziły grono zainteresowanych studentów i stanowiły okazję do wartościowych dyskusji.

Oto przegląd spotkań, które udało się zorganizować w bieżącym roku akademickim:

Samotność a zdrowie psychiczne

Prof. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) w Warszawie, Kierownik I Oddziału Psychiatrycznego, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

Sen i jego znaczenie

Dr n. med. Wojciech Jernajczyk
Specjalista psychiatra, neurofizjolog kliniczny, Kierownik Zakładu Neurofizjologii Klinicznej i Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Psychodeliki w psychiatrii – tak czy nie?

Prof. Przemysław Bieńkowski
Farmakolog, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, obecnie zatrudniony w klinice psychiatrii WUM

Biologiczne korzenie cierpienia: poszukiwanie mechanizmów zachowań samobójczych

Prof. Piotr Maciejak
Kierownik Zakładu Neuronauki Doświadczalnej i Klinicznej IPiN w Warszawie, Dyrektor ds. Naukowych IPiN, Wykładowca farmakologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Wypalenie zawodowe i jego wpływ na nasze życie zawodowe i osobiste

Prof. Łukasz Baka
Psycholog i pedagog społeczny z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Zakład Ergonomii CIOP-PIB w Warszawie

Każde spotkanie było wyjątkową okazją do zgłębienia różnych aspektów zdrowia psychicznego oraz wymiany doświadczeń i poglądów. Pozwoliły na zdobycie cennych informacji, a czasem na poznanie zagadnienia od podstaw. 


Prof. dr. hab. Piotr Świtaj oraz Karolina Czarny, Przewodnicząca SKN Psychiatrii, serdecznie dziękują za pierwszy wspólny rok akademicki działalności Koła. Profesor Świtaj docenia czas poświęcony przez wszystkich członków, mimo trudów wymagających studiów medycznych. Wyraził nadzieję, że to dopiero początek i że od przyszłego roku akademickiego działalność Koła będzie rozwijać się z jeszcze większym rozmachem. Profesor zachęca wszystkich członków do wykazywania się inicjatywą, dzielenia się pomysłami na rozwój Koła oraz włączania się w organizację spotkań. Wyraził także chęć zainicjowania wspólnych projektów naukowych. Karolina Czarny również wyraziła swoje ogromne podziękowania dla Opiekuna naukowego prof. Świtaja za jego wsparcie, pasję i wiedzę i dzielenie się nimi, co były nieocenioną pomocą w prowadzeniu Koła. Zachęca wszystkich Członków do dzielenia się pomysłami na działalność Koła, aby stworzyć jeszcze ciekawsze i bardziej wartościowe wydarzenia i przedsięwzięcia.

Profesor Świtaj i Karolina Czarny dziękują wszystkim członkom za wspólny czas, inspirujące spotkania i zaangażowanie.
Życzą sukcesów w nadchodzących zaliczeniach i egzaminach oraz czekają na nowe, fascynujące pomysły na przyszły rok akademicki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w SKN Psychiatrii, życzymy wielu sukcesów i zasłużonego wakacyjnego odpoczynku. 

 

 

XVIII Polsko Francuska Konferencja Pulmonologiczna i 5te Dni Wymiany z Krajami Wschodu (JEPE)

XVIII Polsko Francuska Konferencja Pulmonologiczna i 5te Dni Wymiany z Krajami Wschodu (JEPE), objęta patronatem Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej Curie odbyła się w Gdańsku, w dniach 13-16 czerwca. W obradach uczestniczyło 80 osób z Francji, Polski, Rumunii. Omawiano aktualne tematy z zakresu pneumonologii. Konferencję wyróżnia fakt prowadzenia obrad i bogatych dyskusji w języku francuskim. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Pneumologie France Pologne oraz l’ Association des Pneumologues des Pays de l’Est du Nord Pas-de-Calais (APPEN). Wydarzenie uświetniła obecność prof. Chantal Raherison- Semjen, poprzedniej Prezes  Société de Pneumologie de Langue Française, prof. Florina Mihaltana,  prezesa Rumuńskiego Towarzystwa Pulmonologicznego oraz prof. Georgesa Khayata, Sekretarza generalnego SPLF d/s wymiany międzynarodowej a także wybitnych specjalistów z ww. wymienionych krajów. Polsko- francuskie konferencje pulmonologiczne odbywają się co roku i są niezwykłą okazją do kontaktów naukowych, praktycznych i osobistych specjalistów i młodych lekarzy oraz studentów z krajów frankofońskich i frankofilskich. Kontakty te zaowocowały między innymi możliwością odbycia stażu w renomowanych szpitalach i uniwersytetach.

Zapraszamy https://pneumologie-polfra.pl

Podpisanie umowy pomiędzy UM MSC a Szpitalem w Wołominie

W ramach poszerzania bazy klinicznej do odbywania zajęć praktycznych przy łóżku chorego, UM MSC podpisał umowę na prowadzenie takich zajęć ze Szpitalem w Wołominie. Szpital w Wołominie. Szpital w Wołominie (pełna nazwa: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie) to nowoczesna, stale rozwijająca się placówka, dysponująca oddziałami: chorób wewnętrznych, nefrologii, anestezjologii, chirurgii, ortopedii, ginekologii, neonatologii, neurologii, okulistyki, pediatrii i SOR. Prowadzi również własną, doskonale zorganizowaną poradnię medycyny rodzinnej przy szpitalu, sprawującą opiekę nad 25 000 osób. Szpital obejmuje opieką region zamieszkały przez 300 000 osób, a znajduje się w odległości 17 km od campusu Uczelni przy al. Solidarności. Umowę podpisali: Dyrektor Szpitala  Grzegorz Krycki oraz JM Rektor UM MSC prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak

KOLEJNE GRUPY STUDENTÓW IV ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO ZBLIŻAJĄ SIĘ DO EGZAMINU Z OTORYNOLARYNGOLOGII

Sylabusy programowe kierunku lekarskiego w UM MSC sytuują otorynolaryngologię na IV roku nauczania. W roku akademickim 2023/24 wszystkie grupy studenckie zajęcia odbywały w Centralnym Szpitalu Klinicznym – Państwowym Instytucie Medycznym (PIM) MSWiA w Warszawie. Zajęcia koordynuje Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii – prof. PIM dr med. Eliza Brożek-Mądry, wybitna specjalistka, utalentowana operatorka, Prezeska Polskiego Towarzystwa Rynologicznego. Zespół Kliniki Otorynolaryngologii zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym obejmującym pełny zakres chorób w zakresie patologii uszu, nosa i krtani, a lekarze są wykwalifikowani w leczeniu chirurgicznym przypadków w zakresie rynologii, otologii oraz zmian pourazowych i onkologii głowy i szyi. W Klinice głównie wykonuje się chirurgiczne leczenie: chorób nosa i zatok przynosowych oraz chirurgii podstawy czaszki, chorób uszu zarówno z wykorzystaniem technik mikroskopowych, jak i małoinwazyjnych technik endoskopowych, w tym operacje poprawiające słuch, chorób jamy ustnej, gardła i krtani oraz gruczołów ślinowych. Przy Klinice działa też punkt wczesnej diagnostyki onkologicznej. W dniu 11.06.2024 zajęcia dydaktyczne wizytował JM Rektor UM MSC prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak.

28.05.2022- Rozpoczęcie kadencji Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk

Z V Wydziałem Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) współpracuje łącznie 12 komitetów naukowych – wybieranych w ogólnopolskich tajnych wyborach dokonywanych przez wszystkich polskich profesorów i doktorów habilitowanych zainteresowanych tą dziedziną i dyscypliną. W czteroletniej kadencji 2024-2027 JM Rektora prof. dra hab. med. Krzysztofa J. Filipiaka wybrano do składu Komitetu Nauk Klinicznych PAN. W składzie komitetu zasiadają profesorowie – przedstawiciele wszystkich lekarskich specjalizacji klinicznych. W aktualnie wybranym komitecie 40 profesorów z całej Polski, znalazło się aż 6 specjalistów kardiologów, repreentujących tę dziedzinę medycyny: prof. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa), prof. Bartosz Hudzik (Zabrze), prof. Miłosz Jaguszewski (Gdańsk, członek Rady Ekspertów UM MSC), prof. Ryszard Piotrowicz (Warszawa), prof. Piotr Pruszczyk (Warszawa) i prof. Witold Rużyłło (Warszawa). Na przewodniczącego Komitetu wybrano niedawnego Gościa naszej Uczelni – prof. Bartosza Karaszewskiego z Gdańska, szefa tamtejszej Katedry i Kliniki Neurologii. Na pierwszym posiedzeniu wśród zadań priorytetowych uzgodniono spotkanie Komitetu z Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną i omówienie inicjatyw klinicznych polskiego środowiska lekarskiego. Komitet postrzega swoją rolę jako łącznika pomiędzy interesami Ministra Zdrowia a Ministra Nauki, również jako ciało doradcze co do kształtu kształcenia klinicznego lekarzy.

WARSZAWSKIE TARGI AKADEMICKIE z udziałem UM MSC

 

W auli głównej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie odbyły się Warszawskie Targi Akademickie. Wydarzenie zostało objęte patronatem m.in Prezydenta m.st. Warszawy, Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i  Platformy Navoica (Ośrodka Przetwarzania Informacji), a zorganizowane dla warszawskich licealistów wybierających się w tym roku na studia. Prezentowały się prawie wszystkie warszawskie uczelnie, a spośród tych oferujących studia lekarskie były:

– Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie

– Uniwersytet Warszawski

– Uczelnia Łazarskiego

– Warszawski Uniwersytet Medyczny

Na pytania tłumów odwiedzających odpowiadali dyżurujący na stoisku studenci kierunku lekarskiego UM MSC – starości poszczególnych roków: Jakub Busiek (1 rok), Sandra Amanowicz (3 rok) oraz Mikołaj Twardowski (4 rok). Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Studentów, pod koniec trwania targów tego dnia odwiedzili: JM Rektor prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak oraz Prorektor ds dydaktycznych dr n. med. Natasza Blek.

 

Zdjęcia:

XVIII Polsko Francuska Konferencja Pulmonologiczna i 5te Dni Wymiany z Krajami Wschodu (JEPE)

W dniach 13-16.06.2024r odbędzie się XVIII Polsko Francuska Konferencja Pulmonologiczna i 5te Dni Wymiany z Krajami Wschodu (JEPE). Mamy zaszczyt poinformować, że Konferencja została objęta Patronatem Uczelni.  Jest to wydarzenie o 20- letniej tradycji spotkań specjalistów polskich i francuskich. Obrady prowadzone są w języku francuskim. W załączeniu program Konferencji. Serdecznie zapraszamy. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Udział należy zgłosić na adres: spolfra@gmail.com

23.05.2022- Rozpoczęcie kadencji Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk

Z V Wydziałem Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) współpracuje łącznie 12 komitetów naukowych – wybieranych w ogólnopolskich tajnych wyborach dokonywanych przez wszystkich polskich profesorów i doktorów habilitowanych zainteresowanych tą dziedziną i dyscypliną. W czteroletniej kadencji 2024-2027 JM Rektora prof. dra hab. med. Krzysztofa J. Filipiaka wybrano do składu Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN. W składzie komitetu zasiadają najwybitniejsi polscy fizjolodzy, patofizjolodzy, farmakolodzy, farmakolodzy kliniczni. Na pierwszym posiedzeniu wśród zadań priorytetowych uzgodniono opracowanie zaleceń i stanowiska komitetu w zakresie zasad nauczania fizjologii i farmakologii na nowo powstałych kierunkach i uczelniach medycznych w Polsce. Zasady te przekażemy do organów nadzorujących szkoły wyższe i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

STUDENCI IV ROKU ROZPOCZĘLI ZAJĘCIA Z UROLOGII

22.05.2024 – Zajęcia kliniczne z urologii dla IV roku kierunku lekarskiego naszej Uczelni wizytował JM Rektor prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak. Zajęcia koordynuje znakomity operator, jeden z liderów polskiej urologii – prof. UMMSC dr hab. med. Tomasz Szopiński, certyfikowany i jeden z najbardziej doświadczonych w kraju operatorów robota chirurgicznego da Vinci. Prof. Tomasz Szopiński prowadzi wykłady, seminaria, ale i zajęcia praktyczne, w tym te na sali operacyjnej, z naszymi studentami. Jego główne zainteresowania to: chirurgia robotyczna, laparoskopia onkologiczna oraz minimalnie inwazyjne techniki w urologii, leczenie wysiłkowego i całkowitego nietrzymania moczu u mężczyzn, wykonywanie zabiegów implantacji sztucznego zwieracza cewki moczowej. W ośrodku wykonuje się setki operacji związanych z rakiem nerki, stercza, pęcherza moczowego. Nowoczesne wnętrza, świetnie wyposażona klinika, pełna robotyka zabiegów urologicznych w centrum Ursynowa, zadowoleni pacjenci na komfortowych, czystych salach – to warunki, w których odbywają się zajęcia z urologii w UM MSC. Dziękujemy Szpitalowi Mazovia za współpracę.

Zdjęcia (archiwum własne)

 

Ruszył nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Szanowni Państwo,


z przyjemnością informujemy, że uruchomiony został nabór na wyjazdy na praktyki z Programu Erasmus+ w roku 2024.


W tym roku akademickim istnieje możliwość aplikowania na:

  • praktyki długoterminowe (min. 2 miesiące kalendarzowe)
  • praktyki krótkoterminowe (5-30 dni) połączone z częścią wirtualną.

Praktyki można odbyć w instytucji mającej siedzibę w kraju UE lub kraju trzecim stowarzyszonym z Programem np. w szpitalu, przychodni, na zagranicznej uczelni.


Dzięki uczestnictwu w Programie Erasmus+ student wyjeżdżający otrzymuje grant od Komisji Europejskiej, który może wynosić nawet 2000 EUR.


Wszystkie zasady wyjazdu i procesu kwalifikacji znajdują się w Uczelnianym Przewodniku po Programie Erasmus+. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed rozpoczęciem aplikowania. Przypominamy, że student samodzielnie znajduje miejsce praktyk. W procesie aplikowania należy przedstawić potwierdzenie chęci przyjęcia praktykanta – sugerujemy jak najwcześniejsze rozpoczęcie poszukiwań.


Przewodnik po programie Erasmus+ – zasady kwalifikacji na praktyki na UM MSC 2024


W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 termin zgłaszania aplikacji to 30.05.2024 r. włącznie. 


Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji!


Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218