KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Egzamin dyplomowy – pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

 

KONTROLA ANTYPLAGIATOWA PRAC DYPLOMOWYCH

 

Zarządzenie Rektora nr 4/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZAGADNIENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

HARMONOGRAMY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

 

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Studenci studiów I stopnia przystępujący do egzaminów dyplomowych zachowują prawo do posługiwania się legitymacją studencką do dnia 31 października w roku, w którym kończą studia.

Studenci studiów II stopnia przystępujący do egzaminów dyplomowych zobowiązani są do zwrotu legitymacji studenckiej Przewodniczącemu Komisji Egzaminu dyplomowego w dniu obrony pracy magisterskiej.

Designed by Brigatta