KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Egzamin dyplomowy – pielęgniarstwo

 

 

HARMONOGRAMY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

 

 

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Studenci studiów I stopnia przystępujący do egzaminów dyplomowych zachowują prawo do posługiwania się legitymacją studencką do dnia 31 października w roku, w którym kończą studia.

Studenci studiów II stopnia przystępujący do egzaminów dyplomowych zobowiązani są do zwrotu legitymacji studenckiej Przewodniczącemu Komisji Egzaminu dyplomowego w dniu obrony pracy magisterskiej.

Designed by Brigatta