KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Przeniesienie

TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW WS. PRZENIESIENIA: 1 sierpnia – 30 sierpnia

WNIOSEK – wykaz dokumentów:

  • podanie o przeniesienie
  • program studiów, według którego student realizował zajęcia na danym kierunku,
  • zgodę na przeniesienie z opuszczanej uczelni,
  • aktualną kartę przebiegu studiów (wydawaną przez Dziekanat opuszczanej Uczelni),
  • zaświadczenie o statusie studenta,
  • kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu równorzędnego uprawniającego do przyjęcia na studia wyższe zgodnie z uchwałą rekrutacyjną
  • w przypadku przeniesienia studenta z uczelni zagranicznej – tłumaczenie ww. dokumentów na język polski, jeżeli dokumenty są wydane w innym języku niż język angielski.

 

WARUNKI I ZASADY PRZENOSZENIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI

 

 

Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218