KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

OPŁATY CZESNEGO – PSYCHOLOGIA

 Rok akademicki 2023/2024

 

KIERUNKI STUDIÓW LICZBA SEMESTRÓW SEMESTRY CZESNE ZA SEMESTR PŁATNE JEDNORAZOWO CZESNE ZA SEMESTR PŁATNE W RATACH
Psychologia jednolite studia magisterskie 10 1 – 9 3.500,00 zł 6 x 630.00 zł
10 4 x 950.00 zł.
Designed by Brigatta