KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Egzamin dyplomowy – ratownictwo medyczne

ZAGADNIENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

HARMONOGRAM OBRON

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Studenci studiów I stopnia przystępujący do egzaminów dyplomowych zachowują prawo do posługiwania się legitymacją studencką do dnia 31 października w roku, w którym kończą studia.

ODPIS DYPLOMU W JĘZYKU ANGIELSKIM

Studenci, którzy chcieliby otrzymać również odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski zobowiązani są do złożenia wraz z podaniem dodatkowego zdjęcia, (identycznego jak do oryginału dyplomu) i wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z Umowy określającej warunki odpłatności za studia. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym można składać w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

Designed by Brigatta