KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Egzamin dyplomowy – ratownictwo medyczne

ZAGADNIENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

HARMONOGRAM OBRON

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Studenci studiów I stopnia przystępujący do egzaminów dyplomowych zachowują prawo do posługiwania się legitymacją studencką do dnia 31 października w roku, w którym kończą studia.

Designed by Brigatta