KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Praktyki studenckie – kosmetologia

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA I i II STOPNIA

 

Student odbiera z Dziekanatu Uczelni skierowanie na praktykę oraz kartę zgłoszenia praktyki. Warunkiem wydania skierowania jest przedłożenie w Dziekanacie poniższych dokumentów:

  • Aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na kierunku kosmetologia (dokument rekrutacyjny) – skierowanie wystawia Dziekanat
  • Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (kopia) – skierowanie wystawia Dziekanat Uczelni
  • Ubezpieczenia: OC, NNW, HIV/WZW (kopia)

Wypełnioną kartę zgłoszenia praktyki (wypełnia i podpisuje placówka przyjmująca na praktykę) należy złożyć w dziekanacie przed rozpoczęciem praktyki.

Po odbyciu praktyk należy złożyć w Dziekanacie Uczelni komplet dokumentów: wypełniony dziennik praktyk oraz zaświadczenie o odbytej praktyce (wydawane wraz ze skierowaniem na praktykę).

Praktyka zawodowa może zostać zaliczona na podstawie zatrudnienia, w tym celu należy złożyć w Dziekanacie Uczelni podanie do Rektora wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu i zakresie wykonywanych prac.

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI STUDIA I STOPNIA

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI STUDIA II STOPNIA

 

Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218