KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
27 / 03 / 2020

KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczelnie, które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że wykładowcy prowadzący wykłady oraz ćwiczenia niewymagające bezpośredniego udziału studenta, zobowiązani są do realizacji programu studiów w formie e-learningu z wykorzystaniem funkcjonującej na Uczelni platformy.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają: prof. dr hab. n. med. Jarosław Wysocki jaroslaw.wysocki@uczelniamedyczna.com.pl , dr inż. n. med. Katarzyna Pytkowska katarzyna.pytkowska@uczelniamedyczna.com.pl  oraz dr n. med. Maciej Cyran maciej.cyran@uwmsc.pl

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta