KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
20 / 09 / 2021

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW DOT. MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH

Szanowni Państwo,

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, informuje, że wnioski na stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, w roku akademickim 2021/2022 można składać w każdym miesiącu, do czerwca 2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form świadczeń, kryteriów ich przyznania oraz wymaganych dokumentów znajda Państwo na stronie internetowej Uczelni, w zakładce „Stypendia”.

Dodatkowe informacje udzielane są też przez dział kwestury pod nr tel. 227034380 i 227034382 lub drogą mailową w drodze zapytania na adres:  sylwia.alinska@uczelniamedyczna.com.pl

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta