KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

MBA w badaniach klinicznych

MBA w badaniach klinicznych

kontynuacja dla osób, które ukończyły dwa semestry ogólnych studiów podyplomowych MBA – dodatkowy moduł specjalistyczny

 

Czas trwania – 1 semestr, 30 ECTS (150 godz.)

Tryb: niestacjonarne (sobota/niedziela)

Realizacja zajęć w formie hybrydowej (stacjonarne + online)

Czesne: 7.000,00 zł

 

MBA w badaniach klinicznych to specjalistyczne studia, które umożliwią Ci:

 • podniesienie kompetencji w zakresie znajomości przebiegu, projektowania i realizacji badań klinicznych w oparciu o najnowsze dane naukowe, regulacyjne i prawne
 • pozyskanie niezbędnej wiedzy w operacyjnych aspektach badań klinicznych
 • wprowadzenie praktycznej wiedzy w aspekty zarządzaniem badaniami klinicznymi
 • wdrożenie w podstawy finansowo-budżetowe w badaniach klinicznych

Ramowy program MBA w badaniach klinicznych:

 • Podstawy badań klinicznych
 • Ramy regulacyjne i prawne w badaniach klinicznych
 • Kluczowe aspekty medyczne w badaniach klinicznych
 • Mechanizmy utrzymania jakości i statystyka
 • Zarządzanie finansami w badaniach klinicznych
 • Protokół badania
 • Monitoring badań
 • Warsztaty użytkowania oprogramowania dostawcy
 • Warsztat skutecznej komunikacji

 

Absolwenci otrzymają dyplom Master of Business Administration in Clinical Research

 

Studia Podyplomowe w Badaniach Klinicznych

Studia podyplomowe w badaniach klinicznych celem uzyskania tytułu, Specjalista Badań Klinicznych, organizowane są przez Uczelnię Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie w partnerstwie z PSI Pharma Support Poland oraz PRIMA Clinical Services SMO.

 • Program prowadzony przez ekspertów ds. badań klinicznych z PSI Pharma Support Poland i PRIMA Clinical Services SMO kładzie nacisk na praktyczne aspekty koordynacji i zarządzania badaniami klinicznymi.
 • Program przeznaczony jest dla potencjalnych Koordynatorów Badań Klinicznych, oraz Monitorów Badań Klinicznych.
 • Program jest przeznaczony dla absolwentów kierunków z dziedziny nauk przyrodniczych i medycznych oraz specjalistów z zakresu badań klinicznych z różnym stopniem doświadczenia zawodowego, oferując absolwentom teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do budowania ścieżki kariery w Badaniach Klinicznych.
 • Program jest w języku angielskim i oferuje swoim najlepszym studentom możliwość wzięcia udziału w sześciotygodniowym stażu w firmie prowadzącej badania kliniczne na zlecenie (Clinical Research Organization (CRO)) oraz w ośrodku medycznym uczestniczącym w badaniach klinicznych, a najlepsi absolwenci programu będą mieli możliwość skorzystania z oferty o pracę na stanowiskach na poziomie podstawowym w CRO lub ośrodku medycznym.
 • Ukończenie programu zapewni iż absolwenci będą posiadać zaawansowaną wiedzę na temat podstaw projektowania i realizacji badań klinicznych, operacyjnych aspektów badań klinicznych, spraw regulacyjnych i prawnych, finansowych aspektów badań klinicznych, stosowanych rozwiązań i programów z dziedziny IT do badań klinicznych, oraz aspektów zarządzania badaniami klinicznymi.
KRYTERIA ZAKWALIFIKOWANIA

Wymagania wstępne do przyjęcia na studia podypomowe:

 • Język angielski na poziomie minimum B2 zweryfikowany wstępnym egzaminem pisemnym z języka angielskiego oraz rozmową kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Akademię Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • dyplom ukończenia studiów w dziedzinie nauk przyrodniczych lub minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w branży badań klinicznych.

 

Wymagania programowe dla pozytywnego ukończenia studiów:

 • Minimum 80% obecności na zajęciach online
 • 100% obecności na stacjonarnych warsztatach i seminariach
 • Minimum 75% pozytywnych ocen z wszystkich testów.
 • Minimum 75% punktów z każdego egzaminu semestralnego
 • Zaliczenie obowiązkowego egzaminu z certyfikacji GCP

 

Wymagania dla kandydatów zakwalifikowanych na podyplomowy program stażu zawodowego:

 • Odbycie ustalonej wcześniej liczby dni stażu
 • Pomyślne wykonanie podstawowych obowiązków określonych w Dzienniczku Praktyk

Pozytywna opinia po stażu od wyznaczonego Opiekuna stażu

PROGRAM RAMOWY
Program zawiera 150 godzin dydatkycznych, podzielonych na:
75 godziny dydaktyczne w module I. Aspekty Teoretyczne Badań Klinicznych w tym 3-godzinny egzam
75 godziny dydaktyczne w module II. Aspekty Praktyczne Badań Klinicznych w tym 3-godzinny egzam

I. PODSTAWOWY BADAŃ KLINICZNYCH
Prowadzone przez ekspertów z PSI Pharma Support Poland oraz PRIMA Clinical Services SMO:
Magda Cichocka | Anna Drozd |Tomasz Gizielski | Ilona Grzeda | Patrycja Kal | Patrycja Kalinska |
Paweł Mola | Paweł Orłowski | Elena Pekarskaya | Iwa Pilawska | Wojciech Pilecki
Mateusz Siwek | Łukasz Switek | Krzysztof Szaniawski | Karol Wójcik
Eksperci w dziedzinie medycyny i badań klinicznych:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak |
Prof. dr hab. Miłosz Jarosław Jaguszewski |
dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof. UM MSC

Moduł definiuje:

 • Terminologię i zasady prowadzenia badań klinicznych
 • Podstawy GCP
 • Regulacyjne i prawne w badaniach klinicznych
 • Podstawy medyczne w badaniach klinicznych
 • Ocenę jakości i statystyki w w badaniach klinicznych

Moduł I zawiera 75 godzin dydatkycznych, w tym 3-godzinny egzamin końcowy.
Moduł kończy się egzaminem wielokrotnego wyboru i certyfikatem Good Clinical Practice (GCP).

II. BADANIA KLINICZNE W PRAKTYCE
Prowadzone przez ekspertów z dziedziny badań klinicznych z PSI Pharma Support Poland:
Grzegorz Bednarczyk | Karolina Bojanowska |Dominik Brojek | Magdalena Cichocka | Anna Drozd |
Paweł Orłowski | Paweł Mola |Katarzyna Moscicka |Patrycja Panczyk| Katarzyna Porowska |
Aleksandra Sura | Łukasz Switek | Karolina Tomczyk-Żak | Karol Wójcik

Moduł obejmuje podstawy:

 • Analizy protokołu badawczego
 • Monitorowania badania klinicznego
 • Oprogramowania obsługującego badania kliniczne
 • Skutecznej komunikacji

Moduł II zawiera 75 godzin dydatkycznych, w tym 3-godzinny egzamin końcowy.
Moduł kończy się egzaminem obejmującym pytania wielokrotnego wyboru, analizę protokołu badawczego, symulacyjne studium przypadku z wirtualnym pierwszym pacjentem oraz certyfikat Clinical Research Vendor Software.

 

 

 

 

 

 

STAŻ ZAWODOWY
Sześciotygodniowy staż kliniczny obejmuje cztery tygodnie w Clinical Research Organization (CRO) i dwa tygodnie w ośrodku klinicznym. Najlepsi absolwenci programu otrzymują możliwość skorzystania z ofert pracy na stanowiskach na poziomie podstawowym w CRO lub ośrodku klinicznym.

Designed by Brigatta