KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

MBA w ochronie zdrowia

MBA w ochronie zdrowia

kontynuacja dla osób, które ukończyły dwa semestry ogólnych studiów podyplomowych MBA – dodatkowy moduł specjalistyczny

 

Czas trwania – 1 semestr, 30 ECTS (150 godz.)

Tryb: niestacjonarne (sobota/niedziela)

Realizacja zajęć w formie hybrydowej (stacjonarne + online)

Czesne: 7.000,00 zł

 

MBA w ochronie zdrowia to studia, które umożliwiają:

 • zwolnienie Cię z egzaminu państwowego, o którym mowa w projekcie ustawy „o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa” z dnia 29 grudnia 2021 r.
 • poszerzenie wiedzy na temat gospodarowania finansami w placówce ochrony zdrowia oraz procesu rozliczeń i zawierania kontraktów z NFZ
 • poszerzenie wiedzy na temat zarządzania procesami biznesowymi w branży medycznej
 • opanowanie sztuki planowania strategicznego w ochronie zdrowia
 • poznanie tajników nowych technologii w świecie medycyny
 • opanowanie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem i restrukturyzacji przedsiębiorstw

 

Ramowy program MBA w ochronie zdrowia:

 • Ochrona zdrowia
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Standardy i jakość w opiece zdrowotnej
 • HTA i EBM w ochronie zdrowia
 • Nowe technologie w medycynie, e-Zdrowie
 • Marketing i PR podmiotu leczniczego
 • Ekonomia i finanse w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia
 • Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie i prawo w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia
 • Zarzadzanie jakością w podmiocie medycznym
 • Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów medycznych: odpowiedzialność prawna, prawa pacjenta, prawne aspekty funkcjonowania profesji medycznych, prawo gospodarcze

 

Absolwenci otrzymają dyplom Master of Business Administration w ochronie zdrowia

 

 

Designed by Brigatta