KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Praktyki studenckie ratownictwo medyczne – nabór 2016

Praktyki studenckie nabór 2016

AKTUALNOŚCI

W czasie praktyk studenckich obowiązuje następujący ubiór:

  • oddział szpitalny/oddział ratunkowy: spodnie (mogą być ratownicze lub zwykłe szpitalne) , koszulka koloru czerwonego, białego lub granatowego z napisem „Ratownictwo medyczne”, „Student Ratownictwa medycznego” , obuwie zmienne (klapki) UWAGA!!! Koszulkę z napisem „Ratownik Medyczny” może mieć tylko osoba, która ukończyła 2-letnie studium i posiada dyplom ratownika medycznego.

Każdorazowo student zobowiązany jest do posiadania IDENTYFIKATORA.

Wykaz firm z odzieżą dla ratowników:

Praktyki studenckie z zakresu ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO WSPRiTS „Meditrans” Warszawa – tel. 22 619 20 51 Adres: „Meditrans”,ul. Brzeska 12, Warszawa Koordynator – p. Wojciech Piechocki lub p. Arleta Niesłuchowska Studenci umawiają się na szkolenie BHP. Po odbyciu szkolenia student ma 30 dni na rozpoczęcie praktyk, po tym czasie należy powtórzyć szkolenie. Na szkolenie należy zabrać skierowanie.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Adolfa Tochtermana 1 26-600 Radom Osoba do kontaktu: Alicja Panecka (specjalista ds pracowniczych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu) tel 48 3626389 w 244

SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5 09-400 Płock

Falck Medycyna sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Stacja pogotowia ratunkowego w Pruszkowie (05-800 Pruszków ul. Andrzeja 23)

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Osoba do kontaktu: mgr Paweł Truszkowski (tel.: 41 240 1804)

 

Praktyki studenckie z zakresu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I POWIADAMIANIE RATUNKOWE

Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1
05-135 Wieliszew
Studenci mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Wieliszew. Lista osób została podana do wiadomości Kierownika Referatu. Student zobowiązany jest odebrać z Dziekanatu skierowanie i przedstawić Kierownikowi Referatu.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Greśkiewicz – Kierownik Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (pok. nr 4)

Praktyki studenckie z zakresu ODDZIAŁ SZPITALNY

Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. Kościelna 61
05-135 Wieliszew
Osoba do kontaktu: mgr Małgorzata Pietrzak tel. 606-439-146 lub mgr Barbara Żelazowska (naczelna pielęgniarek)

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
ul. Narutowicza 6,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Osoba do kontaktu: Naczelna pielęgniarek (tel.: 41 240 1804)

DOKUMENTACJA PROGRAMOWA (do pobrania i wydrukowania)

I rok (2 semestr)

Informacje ogólne dla studenta

Szczegółowy opis kształcenia praktycznego

Dziennik praktyk – Zarządzanie kryzysowe i powiadamianie ratunkowe + Oddział szpitalny

 

Designed by Brigatta

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218