KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
15 / 05 / 2019

2007r

dokonano zmiany nazwy Uczelni i nadano patronat. Nowa nazwa brzmiała: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
W dalszym ciągu dążono do rozszerzania oferty dydaktycznej, aby jak największej rzeszy młodzieży umożliwić uzyskanie wykształcenia wyższego.

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta