KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
15 / 05 / 2019

26 marca 1997 r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1-0145/71/TBM/97 Uczelnia została wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych  i związków uczelni niepublicznych pod nazwą

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej, uzyskując nr 106 w tymże rejestrze. Na początku swej działalności Uczelnia kształciła na kierunku ekonomia – studia pierwszego stopnia.

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta