KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
02 / 01 / 2024

Zaproszenie na wydarzenie współpatronowane przez Uczelnię 7 marca 2024 roku

W 2024 roku obchodzić będziemy 140. rocznicę urodzin oraz 70. rocznicę śmierci prof. Ludwika Hirszfelda – jednego z najwybitniejszych polskich lekarzy, bakteriologa, twórcy polskiej szkoły immunologicznej oraz współodkrywcy grup krwi i autor ich oznaczenia jako 0, A, B i AB, przyjętych na świecie w 1928 roku. Po wojnie nominowany był m.in. do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Warszawie oraz ze Społecznym Komitetem ds. upamiętnienia postaci Prof. Ludwika Hirszfelda, kierowanym przez prof. dra hab. med. Artura Jurczyszyna, jest współpatronką tego wydarzenia.

Już teraz zapraszamy wszystkich Studentów i Pracowników UM MSC na godz. 15.00 w dniu 7 marca 2024 roku (czwartek) przed siedzibę RCKiK w Warszawie ul. Alfreda Nobla 2 na odsłonięcie tablicy pamiątkowej, jak i projekcie filmu biograficznego o Profesorze w sali konferencyjnej RCKiK w Warszawie. UM MSC reprezentować będzie JM Rektor z pocztem sztandarowym.

 

Miejsce odsłonięcia tablicy wybraliśmy nieprzypadkowo. Prof. Ludwik Hirszfeld mieszkał przed wojną na Saskiej Kępie, niedaleko RCKiK, to stąd zmuszony został do przeniesienia do getta warszawskiego, skąd uciekł w 1942 roku, jeszcze przed wybuchem powstania.

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta