KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Aktualności

DATA
26 / 10 / 2021

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

Szanowni Państwo,

Celem nadrzędnym Uczelni jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej. W tym celu, Zarządzeniem Rektora Uczeni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, wprowadzono poniższe zasady uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. Zasady te dotyczą zarówno Studentów, jak i kadry dydaktycznej. W zajęciach dydaktycznych na UM MSC mogą brać udział wyłącznie:

Zaświadczenie w postaci kodu QR potwierdzające odbycie pełnego szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 lub izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy dostarczyć do Dziekanatu w terminie do 29 października 2021 r. Osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 lub niebędące ozdrowieńcami winny cyklicznie co 7 dni, począwszy od 29 października 2021 r. dostarczać do Dziekanatu zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Na podstawie ww. informacji Dziekanat sporządzi, a następnie będzie aktualizował co tydzień lub przed każdym zjazdem w przypadku studiów niestacjonarnych, listy studentów uprawnionych do udziału w zajęciach dydaktycznych.

 

 

Zarządzenie Rektora UM MSC

Tagi
Udostępnij na Facebooku
Designed by Brigatta