KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

AKTUALNOŚCI DZIAKANATU – PSYCHOLOGIA


Warning: Undefined array key "ilosc" in /home/uwmsc/ftp/uwmscnowe/wp-content/themes/uw/display/aktualnosci.php on line 11
2024/06/14
XVIII Polsko Francuska Konferencja Pulmonologiczna i 5te Dni Wymiany z Krajami Wschodu (JEPE), objęta patronatem Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej Curie odbyła się w Gdańsku, w...
2024/06/13
W ramach poszerzania bazy klinicznej do odbywania zajęć praktycznych przy łóżku chorego, UM MSC podpisał umowę na prowadzenie takich zajęć ze Szpitalem w Wołominie. Szpital w Wołominie. Szp...
2024/06/11
Sylabusy programowe kierunku lekarskiego w UM MSC sytuują otorynolaryngologię na IV roku nauczania. W roku akademickim 2023/24 wszystkie grupy studenckie zajęcia odbywały w Centralnym Szpitalu Kli...
2024/05/28
Z V Wydziałem Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) współpracuje łącznie 12...
Designed by Brigatta