KATALOG BIBLIOTECZNY WIRTUALNY DZIEKANAT

Master of Business Administration

Master of Business Administration

 

 

Czas trwania – 2 semestry, 60 ECTS (300 godz.)

Tryb: niestacjonarne (sobota/niedziela)

Realizacja zajęć w formie hybrydowej (stacjonarne + online)

Opłata rekrutacyjna – 500 zł

Czesne: 10.000,00 zł

 

 

 

 

Oferta skierowana jest do osób pełniących bądź też zamierzających rozwijać swoją karierę zawodową na kierowniczych stanowiskach; właścicieli firm, osób zarządzających przedsiębiorstwami, menedżerów, konsultantów, doradców biznesu oraz osób ubiegających się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Przy tworzeniu programów dydaktycznych oraz realizacji studiów podyplomowych, szkoleń i konferencji współdziałamy z najlepszymi ekspertami, instytucjami partnerskimi oraz firmami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

Ramowy program studiów MBA obejmuje:

 • Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie marketingowe
 • Analiza ekonomiczno – finansowa organizacji/przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość zarządcza
 • E-gospodarka – symulacja biznesowa
 • Kompetencje menedżerskie
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie konfliktem
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie zmianą
 • Etyka w biznesie
 • Zarządzanie cyfryzacją przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami – case studies
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Design Thinking
 • Zrównoważony biznes
 • Zarządzanie przepływem produktu
 • Zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową
 • Zarządzanie innowacjami i B+R

 

Możesz na tym etapie zakończyć studia i odebrać dyplom Master of Business Administration lub też podjąć dalsze kształcenie w wybranej przez siebie specjalności. MBA specjalistyczne trwają dodatkowo 1 semestr – 150 godz.

MBA w ochronie zdrowia

MBA w badaniach klinicznych

 

Designed by Brigatta