Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 

 

1. Statut UMMSC – 25.09.20192. Strategia Rozwoju UM MSC3. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji4. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej5. REGULAMIN STUDIÓW

    Uchwała Senatu UM MSC z 25.04.19 r. w sprawie Regulaminu studiów

    Uchwała Senatu UM MSC z 28.04.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów

    Regulamin studiów kwiecień 2019

    Regulamin studiów – od 1 października 20206. Regulamin świadczeń dla studentów

    Regulamin świadczeń dla studentów – od 1 stycznia 20227. Zasady i tryb przyjmowania na studia

    uchwała Senatu na rok 2019/2020

    zmiana uchwały Senatu na rok 2019/2020

    zmiana uchwały Senatu na rok 2019/2020

    uchwała Senatu na rok 2020/2021

    uchwała Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski

    uchwała Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski zmiana

    zarządzenie Rektora nr 19/2020 – zmiana uchwały Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski

    uchwała Senatu na rok 2020/2021 kierunek lekarski zmiana semestr letni

    uchwała Senatu na rok 2021/2022

    uchwała Senatu na rok 2021/2022 kierunek lekarski

    uchwała_Senatu_na_rok_2021/2022_kierunek_lekarski_zmiana

    uchwała_Senatu_na_rok_2022/2023

    uchwała_Senatu_na_rok_2022/2023_kierunek_lekarski

    uchwała_Senatu_na_rok_2022/2023_kierunek_lekarski_zmiana_obowiązująca

    uchwała_Senatu_na_rok_2023/2024

    uchwała_Senatu_na_rok_2023/2024_kierunek_lekarski

    uchwała_Senatu_na_rok_2023/2024_kierunek_lekarski_zmiana_obowiązująca

    uchwała nr 12-2023 w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia na kierunku lekarskim

    uchwała nr 13-2023 w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia na kierunku pielęgniarstwo ratownictwo medyczne kosmetologia

    uchwała Senatu nr 21_2023_zasady rekrutacji_2023/2024_psychologia

    uchwała Senatu nr 22_2023_zasady rekrutacji_2024/2025_psychologia

    uchwała Senatu_nr 12-2023_zasady rekrutacji_2024_2025_lekarski tekst jednolity8. PROGRAMY STUDIÓW

    Nabór 2019/2020

    Pielęgniarstwo studia I stopnia

    Pielęgniarstwo studia II stopnia

    Ratownictwo medyczne studia I stopnia

 

    Nabór 2020/2021

    Kierunek lekarski jednolite studia magisterskie

    Pielegniarstwo II stopień-2020-2022

    Nabór 2021/2022

    Kierunek lekarski jednolite studia magisterskie

    Kosmetologia I stopień 2021-2022

    Pielęgniarstwo studia I stopnia

    Pielegniarstwo II stopień-2021-2023

    Nabór 2022/2023

    Kierunek lekarski 2022-2028

    Kosmetologia I stopień 2022-2023

    Kosmetologia II stopień 2022-2023

    Pielęgniarstwo I st. 2022-2023

    Pielęgniarstwo II stopień-2022-2024

    Ratownictwo medyczne I st. 2022-2023

    Nabór 2023/2024

    Kierunek lekarski 2023-2029

    Kosmetologia I stopień 2023-2024

    Kosmetologia II stopień 2023-2025

    Pielęgniarstwo I stopień 2023-2026

    Pielęgniarstwo II stopień 2023-2025

    Ratownictwo medyczne I stopień 2023-2026

    Psychologia studia stacjonarne 2023-2028

    Psychologia studia niestacjonarne 2023-2028

 

 9. ZARZĄDZENIA REKTORA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA

    Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2019/2020

    Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2019/2020 – zmiana

    Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2020 / 2021

    Zarządzenie Rektora UM MSC w Warszawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 / 2020 Rektora w sprawie wysokości opłat za studia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

    Zarzadzenie_Rektora_w_sprawie_obniżenia_opłat_kierunek_lekarski_2020/2021

    Zarzadzenie_Rektora_w_sprawie_opłat_2021/2022

    Zarządzenie Nr 2/2022 Rektora UM MSC z dn. 24.02.2022 w sprawie obniżenia opłat za studia dla studentów będących obywatelami Ukrainy

    Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za studia 2022-2023

    Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat 2023-2024

    Zarządzenie Rektora o obniżeniu kwoty czesnego – ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo 2023/24

    Zarządzenie Rektora nr 11 – 2023

    Zarządzenie Rektora w sprawie opłat 2024-2025

 

10. Raport samooceny dot. kierunku lekarskiego

 

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej -Curie

Adres: Pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa

Redaktor: Piotr Krajewski

Adres e-mail bip@uczelniamedyczna.com.pl

Numer telefonu: +48227034393

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP